рефераты

Научные и курсовые работыГлавная
Исторические личности
Военная кафедра
Ботаника и сельское хозяйство
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
Ветеринария
География
Геодезия
Геология
Геополитика
Государство и право
Гражданское право и процесс
Естествознанию
Журналистика
Зарубежная литература
Зоология
Инвестиции
Информатика
История техники
Кибернетика
Коммуникация и связь
Косметология
Кредитование
Криминалистика
Криминология
Кулинария
Культурология
Логика
Логистика
Маркетинг
Наука и техника Карта сайта


Учебное пособие: Прийом самохідної пускової установки 9П129 та підготовка її до передачі

Учебное пособие: Прийом самохідної пускової установки 9П129 та підготовка її до передачі

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Випускнику військового інституту ракетних військ і артилерії Сумського Державного університету

"Прийом самохідної пускової установки 9П129 та підготовка її до передачі"


Суми 2005


Зміст

Вступ

1. Аналіз вимог керівних документів і основні теоретичні положення

1.1 Аналіз вимог керівних документів

1.2 Характеристика форм документів, які застосовуються для оформлення операцій з прийому СПУ та підготовки її до передачі

2. Методика прийому СПУ 9П129

2.1 Методика прийому експлуатаційно-технічних документів з комплекту СПУ 9П129

2.2 Методика прийому комплектів поставки СПУ 9П129

2.3 Методика прийому одиночних комплектів ЗІП СПУ 9П129

2.4 Методика прийому експлуатаційних показників СПУ 9П129

2.6 Методика перевірки систем, механізмів і агрегатів СПУ 9П129 на функціонування

Висновки

3. Методика підготовки СПУ 9п129 до передачі

3.1 методика підготовки СПУ 9П129 до передачі

3.2 Висновки до розділу

Висновки

Література


Вступ

Існують протиріччя між вимогами керівних документів стосовно якісного стану озброєння, які підлягають передачі и прийому та фактичним технічним станом і комплектністю таких зразків. За рядом об’єктивних і суб’єктивних причин зразки озброєння не відповідають за технічним станом і станом комплектності встановленим вимогам.

Об’єктивними причинами є:

-  Відсутність належного фінансування необхідних експлуатаційних заходів, що є наслідком скрутного економічного положення держави.

-  Розрив економічних зв’язків між колишніми республіками колишнього СРСР, а складові системи багатьох зразків озброєння виготовляються на підприємствах, розташованих на територіях тих республік. Ремонт озброєння також виконувався спеціалізованими підприємствами, які були розташовані в різних регіонах колишнього СРСР.

Об’єктивні причини, що вказані, привели до того, що озброєння у військових частинах знаходиться в теперішній час у такому якісному стані:

1)  90% РАО за фактичним технічним станом відносяться до IV категорії, тобто потребують проведення капітального ремонту на спеціалізованих ремонтних підприємствах, а в зв’язку з відсутністю належного фінансування ремонтні підприємства не в змозі створити або відновити технологічний процес проведення капітальних ремонтів різних груп РАО, у тому числі і груп наземного обладнання ракетних комплексів. Таким чином ремонтні підприємства перетворилися до баз зберігання несправного озброєння, яке прибуло з розформованих військових частин. Штатне озброєння IV категорії з частин, які не підлягають реформуванню, не вилучається.

2)  Укомплектованість озброєння запасними частинами, інструментом і приладдям складає від 20 до 60%. Заявки на поповнення ЗІП не задовольняються у зв’язку з його відсутністю на складах і базах ГРАУ або ОК. Надходження елементів ЗІП повинно здійснюватися або з підприємств-виробників відповідної номенклатури озброєння, або з ремонтних підприємств, які проводять розбирання відповідної номенклатури озброєння V категорії. Таким чином, система постачання ЗІП до РАО у теперішній час не працює, а закупівля ЗІП у підприємств-виробників озброєння, які знаходяться на територіях інших держав не проводиться з причини відсутності фінансування цих програм.

В умовах реформування ЗС України в масовому порядку здійснюється вилучення озброєння з військових частин та отримання його військовими частинами. При цьому виникають багато чисельні проблеми, які носять масовий характер і суб’єктивно впливають на якісний стан РАО:

– Офіцери, які є відповідальними особами за експлуатацію озброєння, не можуть скласти відповідні документи з прийому або передачі РАО.

– В наслідок безграмотного прийняття РАО при призначенні на посаду, офіцери, особливо це стосується молодших, притягаються до матеріальної відповідальності при перевірках, ревізіях та здачі озброєння.

– Поняття про категорування озброєння, тобто визначення фактичної категорії та документальне її оформлення, взагалі відсутнє. Внаслідок чого, озброєння, яке за всіма параметрами потребує планового капітального або середнього ремонту, використовується за призначенням, а це є передумовою для аварій, катастроф і дострокового виходу озброєння зі строю. Також в більшості випадків при передачі РАО в інші військові частини або на бази ГРАУ і ОК фактична категорія не відповідає вказаній в документах і РАО не приймається. З цієї причини відомості про фактичний технічний стан РАО на всіх рівнях управління не відповідають дійсності, а це в свою чергу, не дає можливості об’єктивно оцінити реальний технічний стан РАО та профінансувати відповідні розхідні статті бюджету Міністерства оборони.

– Посадові особи, які відповідають за експлуатацію, не знають як оформити документи на озброєння, термін експлуатації якого закінчився, як повести операцію виведення таких зразків з експлуатації та зняття їх з обліку.

– на теперішній час майже всі зразки РАО мають некомплект ЗІП. Питання обліку некомплекту, порядку розходу, списання з обліку, поповнення обліку ЗІП більшості командирів та начальників не знайомі.

З цієї причини озброєння передається та приймається з порушенням вимог керівних документів, а посадові особи постійно і багаторазово платять за одне і теж при кожній передачі зразків РАО.

Питання правильного прийому некомплектного озброєння, встановлення фактичної його категорії, підготовки некомплектних та несправних зразків до передачі та грамотного складання виправдальних, прийомних та супроводжувальних документів набувають на теперішній час актуальності.

В методичних рекомендаціях запропоновані:

-  методика прийому експлуатаційно-технічних документів з комплекту зразка озброєння;

-  методика прийому комплектів поставки зразка озброєння;

-  методика прийому одиночних комплектів ЗІП зразка озброєння;

-  методика прийому експлуатаційних показників зразка озброєння;

-  методика перевірки систем і механізмів СПУ 9П129 на функціонування;

-  методика підготовки СПУ 9П129 до передачі.

Об’єктом рекомендацій є самохідна пускова установка 9П129, яка підлягає передачі від однієї відповідальної особи до іншої.

Предметом рекомендацій є процес документального прийому СПУ 9П129 за фактичним технічним станом і за наявною комплектністю.

Новизна теми рекомендацій полягає у тому, що на теперішній час не існує офіційної методики стосовно прийому зразка озброєння за фактичним технічним станом і за наявною комплектністю, не сформований єдиний погляд на процес передачі і прийому несправного і некомплектного озброєння, а практична цінність їх полягає в тому, що за допомогою розробленої методики може бути здійснений прийом некомплектного і можливо несправного зразка озброєння з оформленням всіх прийомних документів, які будуть підтверджувати його фактичний технічний стан і наявну комплектність.


1. Аналіз вимог керівних документів і основні теоретичні положення

1.1 Аналіз вимог керівних документів

Варіанти прийому РАО:

1.  Прийом зразка РАО з іншої військової частини з метою доведення кількості і номенклатури озброєння до штатної потреби.

2.  Прийом зразка РАО з бази озброєння ОК з метою доведення кількості і номенклатури озброєння до штатної потреби.

3.  Прийом зразка РАО особою, яка приймає посаду, у особи, яка здає посаду.

4.  Прийом зразка РАО від іншого підрозділу в межах військової частини.

Варіанти передачі РАО:

1.  Підготовка зразка РАО, який є позаштатним, до передачі та його передача до іншої військової частини або до бази озброєння ОК.

2.  Підготовка відповідальною особою, яка здає посаду, зразка озброєння до передачі та його передача іншій особі, яка приймає посаду.

3.  Підготовка зразка озброєння, до передачі та його передача до іншого підрозділу в межах військової частини.

Керівними документами з організації підготовки РАО до передачі, та тими, що регламентують порядок прийому, є:

1.  Руководство по учету вооружения, техники, имущества и других материальных средств в ВС. Часть 1..

«Руководство…» встановлює:

·  порядок складання, оформлення і ведення облікових документів;

·  порядок документального оформлення руху і зміни якісного стану матеріальних засобів;

·  форми облікових документів з поясненням до них.

2.  Керівництво з списання з обліку матеріальних і грошових засобів у ЗС України..

«Керівництво…» встановлює:

·  порядок підготовки виправдальних документів на матеріальні засоби, які досягли граничного стану або використані;

·  права посадових осіб щодо затвердження актів списання або зміни якісного стану;

·  порядок підготовки виправдальних документів на витрачені матеріальні засоби.

3.  Общие технические условия на сдачу в капитальный ремонт и выдачу из капитального ремонта ракетно-артиллерийского вооружения..

«ТУ…» встановлює:

·  Вимоги до зразків РАО, які приймаються на ремонтні підприємства без повернення до військової частини;

·  Порядок прийому зразків РАО до ремонтного підприємства.

Вимоги «ТУ» стосуються озброєння, яке вилучається з реформуємих військових частин і передається на зберігання на бази озброєння. Зразки озброєння у цьому випадку переводяться до IV категорії, що відповідає потрібності проведення капітального ремонту без повернення.

4.  Инструкция по организации передачи РАВ в Сухопутных войсках при перевооружении соединений и частей на новую технику..

«Инструкция…» встановлює:

·  вимоги до організації передачі РАО;

·  порядок підготовки, прийому і передачі РАО;

·  вимоги до зразків РАО, які підлягають передачі.

5.  Інструкція з організації передачі РАО у військах Північного оперативного командування..

«Інструкція…» складена на основі наказу МО від 1987 р. №056 і встановлює такі ж самі вимоги, що і «Инструкция…», яка ним введена, з деякими уточненнями.

6.  «Руководство по эксплуатации РАО». Часть 1..

Стосовно організації підготовки РАО до передачі «Руководство…» встановлює загальний порядок прийому і передачі справного і укомплектованого РАО.

Сукупність вимог цих документів дозволяє правильно провести документальне оформлення супроводжувальних і прийомних документів при прийомі і передачі тільки повністю справних ІІ-ої категорії і укомплектованих зразків РАО, але з зазначених вище причин на сьогоднішній день виникли протиріччя між вимогами керівних документів щодо якісного стану зразків РАО, які підлягають прийому і передачі, та їх фактичним технічним станом і відповідною комплектністю.

Спеціальне письмове розпорядження на прийом некомплектного зразка озброєння, яке підлягає передачі за відповідним нарядом, являє собою офіційний документ наступного змісту:

В разі передачі зразка у середині військової частини такий дозвіл дає заступник командира частини з озброєння після перевірки начальниками служб законності і правильності оформлення документів, які є виправдальними і підтверджують фактичний технічний стан та наявну комплектність зразка озброєння за номенклатурою відповідних постачальних служб. Надання дозволу пропонується комісією в разі наявності виправдальних документів. Дозвіл оформлюється записом в розділі 8 «висновок старшого начальника» акту технічного стану.

Вимоги керівних документів щодо якісного стану зразків РАО, які підлягають передачі та прийому, єдині, незалежно від варіантів прийому і передачі та незалежно від того, переміщується зразок озброєння з однієї географічної точки до іншої або ні.

Особливостями при цьому є тільки підстави для передачі і прийому. Такими підставами є:

1.  Наряд органа постачання – для оформлення розпорядження на передачу-прийом озброєння з військової частини до іншої військової частини.

2.  Накладна служби РАО військової частини – для оформлення передачі і прийому озброєння з підрозділу до іншого підрозділу військової частини.

3.  Наказ командира військової частини на прийом призначеною особою зразка озброєння в обсязі прийому посади у іншої посадової особи.

За всіма випадками, які перелічені, озброєння передається разом з заповненими формулярами і оформленими актами технічного стану, а крім того, в разі прийому РАО за нарядом службою РАО військової частини-прийомщиком складається акт прийому.

В роботі розглядаються тільки ті форми облікових документів, які складаються посадовими особами рівня командир взводу, командир сбатр.

Форми облікових документів, якими оформлюється прийом та передача РАО:

1) Основний документ:

– акт технічного стану, форма дана в додатку 1.

2) Документ допоміжного характеру:

-  картка некомплекту, форма дана в додатку 2.

3) Виправдальні документи:

-  акт зміни якісного стану, форма дана в додатку 3;

-  акт списання, форма дана в додатку 5.

1.2 Характеристика форм документів, які застосовуються для оформлення операцій з прийому СПУ та підготовки її до передачі

1.  Акт технічного стану призначений для документального оформлення фактичного стану зразка озброєння при:

-  підготовці виробу до передачі;

-  переведенні виробу до нижчої категорії у разі необхідності проведення середнього або капітального ремонтів, а також – після закінчення гарантійного або граничного терміну експлуатації;

-  переведення до вищої категорії після проведення середнього або капітального ремонтів;

-  підтвердження категорії у разі необхідності.

При передачі озброєння акт технічного стану оформлюється особою, яка передає, і є основним супроводжувальним документом. Акт технічного стану складається у будь-якому випадку передачі, незалежно від того, переміщується зразок озброєння при передачі чи ні.

При передачі виробу з військової частини до іншої військової частини в межах Оперативного командування, акт складається здатчиком в трьох примірниках з розрахунку:

-  примірник №1 – отримувачу;

-  примірник №2 – в службу РАО ОК;

-  примірник №3 – залишається у відправника.

Передача здійснюється за нарядом служби РАО ОК.

При передачі виробу з військової частини до іншої військової частини, яка дислокується на території іншого Оперативного командування, акт складається здатчиком в п’яти примірниках з розрахунку:

-  примірник №1 – отримувачу;

-  примірник №2 – в ГРАУ;

-  примірник №3 – в службу РАО ОК;

-  примірник №4 – в службу РАО ОК;

-  примірник №5 – залишається у відправника.

Передача здійснюється за нарядом ГРАУ.

При передачі виробу в межах військової частини з одного підрозділу до іншого акт складається в підрозділі, з якого передається, в одному примірнику, який після прийому передається в службу РАО військової частини.

Передача здійснюється за накладною служби РАО військової частини та наказом командира військової частини.

При передачі виробу від однієї відповідальної особи до іншої, яка приймає посаду, в межах підрозділу, акт складається в одному примірнику, який після прийому передається в службу РАО військової частини.

При необхідності кількість примірників може бути збільшена ксерокопіюванням.

За всіма перелікованими випадками акт технічного стану, який складений здатчиком, затверджується його командиром частини.

2.    Картка некомплекту призначена для обліку відсутніх в комплектах зразка озброєння:

-  експлуатаційних документів з комплекту ЕТД;

-  елементів з комплекту поставки зразка озброєння та з комплектів поставки його складових систем;

-  елементів з одиночного комплекту ЗІП зразка озброєння та з одиничних комплектів ЗІП його складових систем, або відсутніх елементів конструкції,, які не входять до переліку комплектів поставки.

Основні експлуатаційно-технічні документи виробу обліковані в загальній відомості ЕТД або в окремому розділі формуляра виробу. ЕТД складових систем виробу обліковані в формулярах цих систем, а в загальній відомості ЕТД виробу, про це є відповідна примітка.

Загальний комплект поставки виробу облікований в основному формулярі у розділі «Комплект поставки». Комплекти поставки окремих систем обліковані в формулярах цих систем у розділах «Комплект поставки», а в переліку комплекту поставки основного формуляра, про це є відповідна примітка.

Картка некомплекту оформлюється окремо на кожен комплект поставки, у якому є відсутні елементи.

Одиночний комплект ЗІП виробу опублікований у загальній відомості ЗІП. Одиночні комплекти ЗІП складових систем можуть бути опубліковані:

-  в формулярах складових систем у розділі «ЗІП»;

-  в окремих відомостях ЗІП складових систем;

-  в пакувальних аркушах місця укладки ЗІП складового блоку, вузла, системи;

-  в описах місць укладки ЗІП складових систем, блоків, вузлів.

В загальній відомості ЗІП є примітка про документи, в яких обліковані одиночні комплекти ЗІП складових систем, блоків, вузлів.

Картка некомплекту оформлюється, як і у попередньому випадку. окремо на кожен комплект ЗІП, у якому є відсутні елементи.

Елементи конструкції виробу, які не вказані в розділах «Комплект поставки» формулярів і паспортів. переліковані в технічних описах та альбомах малюнків до них.

Відсутні елементи конструкції можуть бути включені до карток некомплекту, в яких обліковані відсутні елементи з комплектів поставки відповідної системи, блоку, вузла, при цьому робиться розділ з записом «Елементи конструкції». Якщо елемент конструкції не може бути віднесений то того чи іншого «комплекту поставки», на нього заводиться окрема картка некомплекту.

Робочі картки некомплекту повинні бути заведені і вестися при експлуатації зразка озброєння від моменту прибуття його у військову частину до моменту його передачі. Картки заводяться тільки на ті комплекти. у яких відсутні елементи.

Робочі картки некомплекту заводяться в разі некомплекту на комплект. елементи якого обліковані за окремим документом. заповнюються ручкою, підсумок не підводиться. Таким чином, кількість робочих карток некомплекту залежить від кількості окремих комплектів, у яких є відсутні елементи.

Початкові записи в робочих картках некомплекту здійснюються за результатами прийому виробу з іншої військової частини.

Якщо виріб не переміщувався. а тільки передавався в межах підрозділу від однієї відповідальної особи до іншої, нові робочі картки некомплекту можуть не заводитися, а вестися далі. При цьому доцільно підвести підсумки на момент прийому-передачі, але порядкову нумерацію елементів потрібно продовжувати.

При підготовці виробу до передачі інформація з робочих карток некомплекту переноситься до нових зведених карток. Кількість зведених карток некомплекту формується виходячи с того. що в одну зведену картку можна включити:

-  відсутні елементи з одиночного комплекту ЗІП спеціальної частини по складовим комплектам;

-  відсутні елементи з комплектів поставки систем. блоків, вузлів спеціальної частини, а також елементи конструкції, які не обліковані в переліках комплектів поставки;

-  відсутні елементи з одиночного комплекту ЗІП засобу рухомості, відсутні елементи з комплектів поставки та інші документи конструкції шасі.

При цьому зведені картки некомплекту. крім цього, необхідно формувати ще і по належності елементі ЗІП. комплектів поставки і ЕТД до відповідних служб постачання:

-  служба РАО;

-  автослужба;

-  служба ЗЗМУ;

-  інженерна служба;

-  медична служба;

-  служба зв’язку;

-  речова служба.

Формування карток по службам постачання необхідно у зв’язку з тим, що поповнення, організація ремонту і технічного обслуговування, списання комплектуючих приладів. складових частин і іншого майна, які відносяться до номенклатури цих служб, покладено на начальників відповідних служб. Таким чином, такі картки повинні бути зареєстровані у діловодстві перелікованих служб. Формування карток некомплекту по службам є обов’язковою умовою.

Підставою для занесення відсутнього елементу до відповідної картки некомплекту є виправдальний документ, яким оформлюється зняття такого елементу з обліку відомості ЗІП або формуляру.

Назва, номер і дата виправдального документа на кожен відсутній документ повинні бути занесені до картки некомплекту, для цього, при виготовленні картки, рекомендується передбачити додаткову графу «примітки».

Виправдальними документами, які підтверджують законність некомплекту, є:

-  акт технічного стану з доданими картками некомплекту, яким була оформлена попередня передача виробу;

-  акт утилізації елементів V категорії з такого або іншого комплекту;

-  акт списання втрачених матеріальних засобів, який складений на підставі наказу командира військової частини про покарання винних і документів, які підтверджують факт притягнення винних осіб до матеріальної відповідальності, або виданого відповідним начальником інспекторського свідоцтва.

Картки некомплекту, які виготовляються як додаток до акту технічного стану при передачі зразка озброєння, повинні бути засвідчені начальником служби РАО військової частини, а в разі передачі його до іншої частини, крім того, – начальником органу постачання, яким виданий наряд. Такі вимоги є логічним наслідком ст. 40 «Руководства по учёту…».

3.       Акт зміни якісного стану призначений для документального оформлення наступних операцій:

-  переведення елементів ЗІП або інших складових елементів, робота яких не обліковується в формулярах і які не обліковуються за заводськими номерами до V категорії при умові, що ці матеріальні засоби вислужили встановлений термін експлуатації і непридатні для подальшого використання за технічним станом;

-  утилізацію елементів V категорії.

За всіма випадками акт зміни якісного стану складається:

-  по службам постачання;

-  на елементи тільки з одного комплекту визначеного зразка озброєння.

У разі, якщо оформлюється операція зниження категорії елементів ЗІП визначеної системи, блоку або приладу, їх необхідно, також, розподіляти по окремим актам по групам:

-  запасні частини;

-  інструмент;

-  приладдя.

Це пов’язано з тим, що групи ЗІП використовуються з різною метою і висновки комісії в акті повинні бути зроблені з вказанням причин зниження категорії до п’ятої.

Особливості списання ЗІП: для запасних частин термін експлуатації не встановлений. Вони призначені для заміни тих, що вийшли з ладу, зносилися в складі вузлів. механізмів, блоків або систем зразка озброєння. Заміна несправних елементів справними проводиться при проведенні поточного ремонту. Списанню підлягають несправні елементи, які були зняті з виробу. Умовно вони повинні бути закладені на місця тих запасних елементів, які в результаті ремонтних робіт встановлені на виріб.

Для інструменту терміни експлуатації визначені нормативними документами і складає від 7 до 10 років. З урахуванням того, що види технічного обслуговування, які встановлені єдиною системою комплексного ТО, а також – поточний ремонт проводяться періодично, при цьому роботи проводяться штатним інструментом, для якого характерні зноси робочих поверхів і пошкодження. Інструмент може бути або придатним – ІІ категорії, або непридатним – V категорії. Якщо інструмент вислужив встановлений термін експлуатації і за фактичним технічним станом відповідає V категорії, це повинно бути документально підтверджено актом зміни якісного стану.

Для приладдя терміни експлуатації визначені, як і для інструменту, але особливостями експлуатації є те, що елементи цієї групи зносовим впливам піддаються менше, ніж інструмент, так як вони застосовуються для виконання інших функцій і на них більш впливають такі фактори, як біологічні, температурно-вологісні, від яких вони з часом руйнуються і приходять до непридатного стану, який відповідає V категорії. До приладдя належать брезентові, гумові і дерев’яні вироби, пензлики, вимірювальні прилади, переносні ліхтарі та інші. При досягненні граничного технічного стану і при умові закінчення встановленого терміну зберігання фактичну категорію приладдя необхідно оформити актом зміни якісного стану.

При складанні акту на переведення матеріальних засобів до V категорії необхідно дотримуватись таких правил:

-  акт складається, по-перше, по службі, до номенклатури якої відноситься інструмент;

-  по-друге, акт складається по комплектах, які обліковані тільки за одним документом з зазначенням належності елементів до конкретного комплекту ЗІП конкретної складової частини конкретного зразка озброєння, наприклад: «Акт зміни якісного стану інструментів з одиночного комплекту ЗІП гідросистеми СПУ 9П129 зав. №П1119».

-  в графі «Основа операції» вказується мета – «переведення до V категорії»;

-  в розділі «списати» вказуються назви і позначення елементів, одиниці виміру визначаються в залежності від складу елемента, категорія вказується та, яка підтверджена документально, тобто ІІ. Первинна вартість, якщо цінники у відповідній службі відсутні, визначаються за ринковими, що діють на день складання акту. Загальна вартість матеріальних засобів, які підлягають переведенню до V категорії, не повинні перевищувати в одному акті двох посадових окладів командира військової частини, який затверджує акт.

-  в розділі «оприбуткувати» повторюються назви, позначення елементів та їх одиниці виміру. Категорія вказується та якій фактично відповідає елемент ЗІП, тобто V.

Після затвердження акту на переведення матеріальних засобів до V категорії, необхідно документально оформити наступну операцію – утилізацію або розбирання. В цьому випадку, при оформленні акту необхідно дотримуватися таких правил:

-  в назві акту закреслюються слова «зміни якісного стану» і дописується слово «утилізація» або «разбірки», які відображують мету складання акту. Наприклад «Акт утилізації елементів з одиночного комплекту ЗІП гідросистеми СПУ 9П129».

-  акт утилізації, як і акт зміни якісного стану, складається по службам постачання, а матеріальні засоби групуються з одного комплекту і тільки з одного зразка озброєння. В цьому випадку в один акт можуть бути включені і запасні частини V категорії, і інструменти V категорії, і приладдя V категорії, але всі ці групи повинні бути з одного комплекту ЗІП. Це допускається в зв’язку з тим, що утилізація проводиться однаково для всіх груп ЗІП.

-  в розділі «Списати» записуються назви, позначення і одиниці виміру елементів, що підлягають утилізації. Категорія вказується та, що підтверджена документами, тобто – V.

-  в графі «первинна вартість» слово «первинна» закреслюється, а слово «залишкова» дописується. Залишкова вартість визначається як 25% від первинної, але не менш ніж вартість металобрухту, який буде отримано в результаті утилізації елементу ЗІП. Загальна залишкова вартість матеріальних засобів, які підлягають утилізації, не повинна перевищувати двох посадових окладів командира військової частини, який затверджує акт.

За всіма випадками в акті підводиться підсумок за кількістю найменувань і загальної вартості майна.

Висновки комісії для переведення до V категорії кожної групи ЗІП розробляються з урахуванням особливостей їх експлуатації. Пропоновані варіанти пропозицій комісії:

1)  Для акту зміни якісного стану при переведенні запасних частин до V категорії: «Елементи, які переліковані, вийшли з ладу в процесі нормальної експлуатації і зняті з виробу при проведенні поточних ремонтів, а замість них встановлені аналогічні справні з одиночного комплекту ЗІП. Відновлення технічно не можливе. Фактичний технічний стан відповідає V категорії. Підлягають переведенню до фактичної категорії з подальшою утилізацією».

Під «нормальною роботою» слід розуміти експлуатацію у відповідності з вимогами експлуатаційно-технічних документів.

2)  Для акту зміни якісного стану при переведенні інструменту до V категорії: «Граничний термін експлуатації інструментів, що встановлений нормативними документами, вичерпаний. Робочі поверхні зношені, або пошкоджені в процесі нормальної експлуатації. Для використання інструменти непридатні, фактичний технічний стан відповідає V категорії. Підлягають переведення до фактичної категорії з подальшою утилізацією.»

3)  Для акту зміни якісного стану при переведенні приладдя до V категорії: «Граничний термін експлуатації приладдя, що встановлений нормативними документами, вичерпаний. Елементи зношені або пошкоджені в процесі нормальної експлуатації і не можуть виконувати свої функції. Фактичний технічний стан їх відповідає V категорії. Підлягають переведення до фактичної категорії з подальшою утилізацією.»

Висновки комісії для утилізації всіх груп ЗІП: «Елементи ЗІП V категорії підлягають утилізації та зняттю з обліку встановленим порядком. Складові елементи, які після розбирання інструменту і приладдя можуть бути віднесені до ремонтного фонду, відсутні. Ті, що містять метали, оприбуткувати як металобрухт, а інші – віднести до утілю».

Зняття елементів ЗІП з обліку здійснюється шляхом занесення елементів, що утилізовані, до відповідної картки некомплекту з позначкою про назву, номер і дату документу, яким оформлена утилізація. Як вже було визначено вище, картки некомплекту призначені для обліку відсутніх елементів ЗІП в відповідному комплекті, елементи якого обліковані за окремим обліковим документом. тобто на кожен обліковий документ повинна бути заведена окрема картка некомплекту, якщо в цьому комплекті є відсутні елементи.

4.  Акт списання призначений для списання з обліку:

-  Витратних матеріалів, які входять до складу ЗІП нового зразка озброєння, що прибув з підприємства-виробника; а також – витратних матеріалів, які одержуються зі складу для поповнення витрачених з переліку комплектів ЗІП на протязі експлуатації. Витратними можуть бути тільки ті матеріали, до яких не можуть бути застосовані поняття «технічний стан» і «категорія». До таких матеріалів відносяться:

-  лакофарбові матеріали;

-  спеціальні рідини;

-  мастила;

-  пломби, контровочна проволока, нитки, салфетки.

-  Категорійних матеріальних засобів, витрачених в результаті:

-  стихійного лиха;

-  бойових дій;

-  знищення;

-  розкрадання.

При цьому акт списання складається на підставі наказу командира військової частини про витрату майна з рішенням про віднесення, в залежності від обставин, суми нанесеного збитку за рахунок винної особи або за рахунок держави. Порядок списання втрачених матеріальних засобів визначений в розділі 3 «Керівництва з списання з обліку матеріальних і грошових засобів у ЗС України».

1.3 Висновки до розділу

В розділі розглянуті варіанти прийому і передачі зразків РАО, проведений аналіз керівних документів, виявлені протиріччя між вимогами цих керівних документів щодо якісного стану зразків РАО, які підлягають прийому і передачі, та їх фактичним технічним станом і відповідною комплектністю, а також – перелік загальна характеристика форм документів, які застосовуються для оформлення операцій з підготовки СПУ до передачі та її прийому, визначений порядок оформлення ними облікових операцій;


2. Методика прийому СПУ 9П129

 

В розділі розглядається варіант прийому СПУ у середині підрозділу від однієї відповідальної особи до іншої, а також – особливості прийому СПУ, що прибула з іншої військової частини.

Офіційних методик стосовно прийому-передачі зразка озброєння не існує, в зв’язку з цим і пропонується методика прийому СПУ 9П129.

Прийом СПУ здійснюється особою, як правило випускником ВВНЗ, що призначена відповідним наказом на посаду начальника обслуги СПУ.

Підставою для прийому СПУ призначеною особою є наказ командира Військової частини.

При прийомі СПУ перевіряються:

1.  Комплекти експлуатаційних документів.

2.  Комплекти поставки.

3.  Комплекти ЗІП.

4.  Технічний стан складових частин.

Результати перевірок оформлюється актом технічного стану.

2.1 Методика прийому експлуатаційно-технічних документів з комплекту СПУ 9П129

Експлуатаційно-технічні документи приймаються в першу чергу в зв’язку з тим, що подальший прийом комплектів поставки і комплектів ЗІП здійснюється за відповідними обліковими документами з цього комплекту.

Основні ЕТД обліковані в розділі «комплект поставки» формуляру СПУ. Документи з позначкою «отдельная поставка» є таємними і повинні знаходитися у секретної частині бригади. Вони повинні теж бути перевірені.

ЕТД підрозділяються на види:

-  формуляри;

-  паспорти;

-  технічні описи з додатками;

-  інструкції з експлуатації;

-  відомості ЗІП;

-  інструкції з технічного обслуговування.

В свою чергу види ЕТД об’єднуються в дві групи:

1.  Облікові:

-  формуляри;

-  паспорти;

-  відомості ЗІП.

2.  Необлікові:

-  технічні описи з додатками;

-  інструкції з експлуатації;

-  інструкції з технічного обслуговування.

Обліковими є ті документи, в яких обліковані:

-  ЕТД;

-  складові блоки, вузли, окремі прилади за кількістю і заводським номером;

-  елементи ЗІП по комплектах.

-  експлуатаційні показники, які накопичуються.

Необлікові документи призначені для вивчення будови і правил експлуатації виробу в різних режимах.

В комплект ЕТД СПУ 9П129 входять всього 75 документів. Складність прийому ЕТД в тому, що всі ці документи обліковані в 12 різних облікових документах.

Для зручності пошуку ЕТД при прийомі, облік всіх документів доцільно звести у загальну структурну відомість.

Структура обліку комплекту ЕТД СПУ 9П129:

1. «Агрегат 9П129» ТО

2. «Агрегат 9П129» ІЕ

3. «Агрегат 9П129» ТО, альбом малюнків

4. «Агрегат 9П129» ІТО

5. «Агрегат 9П129» ФО

6. «Агрегат 9П129» ІЕ, транспортування

7. «Агрегат 9П129» відом. ЗІП – «О»:

обліковано в відомості ЗІП – «О» СПУ 9П129

8. «ЗИП к дизелю Д-144» ПАКУВАЛЬНИЙ лист

9. «ЗИП к Р-123» ОПИС ящика для ЗІП

10. «ЗИП к пульту 9В336тс» ОПИС укладки

пеналу для ЗІП

11. «ЗИП – «О» к комплекту приборів гідроприводу» ОПИС укладки пеналу для ЗІП

12. «ЗИП – «О» к изделию 1Т28» ОПИС укладки

пеналу для ЗІП

13. «ЗИП к визиру» ОПИС укладки футляру

14. «ЗИП к дальномеру» ОПИС укладки футляру

ДСП-30 м

15. «ЗИП к изделию 9В391» ОПИС укладки

пеналу для ЗІП

16. «ЗИП к изделию 9В394» ОПИС укладки

пеналу для ЗІП

17. «ЗИП к изделию 9В396» ОПИС укладки

пеналу для ЗІП

18. «ЗИП к изделию 9В739» ОПИС укладки

пеналу для ЗІП

19. «ЗИП к изделию 1В57–15» ВІДОМ. ЗІП

20. «ЗИП к регулятору напряжения РН-10»

ОПИС укладки пакета для ЗІП

21. «Комплект инструмента и принадлежностей для работ с изделием 9М79» ПАСПОРТ

22. «Квадрант оптический КО-60 м» ПАСПОРТ

23. «Прибор комбинированный Ц4340» ПАСПОРТ

24. «Мегаомметр М4100/1» ПАСПОРТ

25. Вольтметр аккумуляторный М2033» ПАСПОРТ

26. «Апаратура 9В390» ТО

27. «Апаратура 9В390» ТО додаток

28. «Апаратура 9В390» ІТО

29. «Система 9Ш129» ФО

обліковано в розділі 4 формуляра СПР:

30. «Система 9Ш129» ТО

31. «Система 9Ш129» ТО додаток

32. «Система 9Ш129» ІТО

33. Система топопривязки 1Т28 ФО

обліковано в розділі 4.3. формуляра СТП:

34. «СТПиН 1Т28, 1Т121–1» ТО

35. «СТПиН 1Т28, 1Т121–1» ТО додаток

36. «СТП 1Т28» ІЕ

37. «Гирокурсоуказатель ГАК відом.ЗІП

38. «Курсопрокладчик КП-4 відом.ЗІП

39. «Визир 1Г25» ПАСПОРТ

обліковано в розділі 1 паспорта візиру:

40. «Визир 1Г25» ТО і ІЕ

41. «Дальномер ДСП-30» ФО

обліковано в розділі 4 формуляра ДСП-30:

42. «Дальномер ДСП-30» ТО і ІЕ

43. «Радиостанция Р-123М» ПАСПОРТ

обліковано в розділі 3 паспорта радиостанції:

44. «Радиостанция Р-123М» ТО і ІЕ

45. «Дизель Д-144» ТО і ІЕ

46. «Устройство переговорное Р-124» ПАСПОРТ

обліковано в розділі 3 паспорта Р-124:

47. «УП Р-124» ТО і ІЕ

48. «ОВУ ОВ-65 и ОВ-95» ІЕ і ПАСПОРТ

49. «Генератор ВГ-7500» ТО і ІЕ і Р

50. «Прибор ПНВ-57Е» ФО

51. «Прибор ПНВ-57Е» ТО і ІЕ

52. «Прибор ПНВ-57Е» ФО

53. «Прибор ПНВ-57Е» ТО і ІЕ

54. «Ведомость комплектации колёсного шасси 5921»

обліковано в розділі 5 відомості комплектації:

55. ПАСПОРТ автомобіля

56. ПАСПОРТ дизеля 5Д20К-300

обліковано в розділі 4 паспорта дізелю:

57. Ведомость ЕД:

обліковано в відомості ЕД дізелю:

58. «Дизели 5Д20» ТО

59. «Генератор ВГ-7500н» ПАСПОРТ

60. «Дизель 5Д20К-300» відом. ЗІП

61. «Колёсное шасси 5921 » ТО і ІЕ

62. «Колёсное шасси 5921 » ІТО

63. Доповнення до керівництв «Колёсное шасси 5921 » ТО і ІЕ та

ІТО

64. «Индивидуальный к-т для спец. обработки автотракторной техники» ТО, ІЕ, ІТО, ПАСПОРТ

65. «Огнетушители хладоновые. ручные. ОХ-3» ПАСПОРТ

66. «Огнетушители углекислотно-бромэтиловые ручные ОУБ-3»

ПАСПОРТ

67. Комплектовочная ведомость ЗІП ОВ-65

обліковано в відомості ЗІП ОВ-65:

68. «ОВУ ОВ-65 и ОВ-95» ІЕ і ПАСПОРТ

69. «Генератор ВГ-7500н» ПАСПОРТ

70. «Правила ухода и содержания в эксплуатации стартерных свинцово-кислотних АКБ 6СТЕН-140 м, 12СТ70»

71. «Комплект оборудования АЭ1442» ПАСПОРТ

72. «Жгут АЭ1487» ПАСПОРТ

73. «Жгут АЭ1594» ПАСПОРТ

74. «Изделие 9П129, комплект ЗИП групповой» інструкція з використання ЗІП

75. «Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные» ІЕ

76. «Фильтровентиляционное устройство ФВУА-10н-24» ФОРМУЛЯР

До комплекту ЕТД СПУ 9П129 входить:

формулярів – 7

паспортів – 20

відомостів і описов ЗІП – 20

ТО, ІЕ, ІТО – 29

ВСЬОГО: 76 документів

В розділі 3 формуляру СПУ обліковано 29 документів, а в них, В свою чергу, є посилки на інші документи:

-  В Відомості ЗІП – «о» СПУ обліковано 18 документів;

-  В розділі 4 формуляру системи прицілювання 9Ш129 обліковано 3 документа;

-  В розділі 4.3. формуляру системи топоприв’язки 1Т28–1 обліковано 7 документів;

-  В розділі 1 паспорту візиру 1Г25 облікований 1 документ;

-  В розділі 4 формуляру далекоміру ДСП-30 облікований 1 документ;

-  В розділі 3 паспорту радіостанції Р-123 м облікований 1 документ;

-  В розділі 3 паспорту переговорного устрою Р-124 облікований 1 документ;

-  В розділі 5 відомості комплектації шасі 5921 обліковано 9 документів;

-  В розділі 4 паспорту дизелю 5Д20К-300 облікований 1 документ;

-  В відомості ЕД дизелю 5Д20К-300 обліковано 3 документи;

-  В комплектовочної відомості ЗІП ОВУ ОВ-65 облікований 1 документ.

Прийом комплекту ЕТД бажано проводити у приміщенні, де є столи.

Назви відсутніх документів переписуються у робочий зошит.

Відсутність облікових документів ЗІП) не допускається.

При втраті формуляру або паспорту, винні особи притягуються до адміністративної відповідальності, а на підставі наказу про це виготовляється дублікат. Дублікати формулярів і паспортів підписуються командиром військової частини і начальником служби РАО. Підпис командира військової частини засвідчується гербовою печаткою військової частини.

Після цього дублікат формуляру або паспорту повинний бути зареєстрований в службі РАО Оперативного командування за підписом начальника цієї служби. Підпис начальника служби РАО ОК засвідчується гербовою печаткою. При втраті відомостей або описів ЗІП адміністративна відповідальність не застосовується, але дублікати їх повинні бути виготовлені і засвідчені підписом начальника служби РАО військової частини, а його підпис в свою чергу засвідчена гербовою печаткою. Дублікати, якщо вони містять більше одного аркуша, повинні бути прошнуровані, аркуші пронумеровані, а кількість аркушів засвідчується підписом бухгалтера відповідної служби.

За втрату документу, який не є обліковим винні особи повинні бути притягнені до матеріальної відповідальності за аналогією відповідальності за втрату книг з бібліотечного фонду, а на підставі документів, що підтверджують факт грошового стягнення оформлюється акт списання втрачених матеріальних засобів, що є підставою, в свою чергу, для занесення такого документу до картки некомплекту на комплект ЕТД виробу.

Після перевірки наявності всього комплекту ЕТД, документи, які є не обліковими укладуться в місце їх зберігання, облікові документи залишаються для прийому комплектів поставки і ЗІП виробу. Для зручності на облікові ЕТД доцільно скласти окрему відомість, в якій робляться відповідні примітки про перевірку комплектів.

Перелік облікових документів з комплекту ЕТД СПУ 9П129

1. «Агрегат 9П129» ФО

2. «Агрегат 9П129» відом. ЗІП – «О»:

3. «ЗИП к дизелю Д-144» ПАКУВАЛЬНИЙ лист

4. «ЗИП к Р-123» ОПИС ящика для ЗІП

5. «ЗИП к пульту 9В336тс» ОПИС укладки пеналу для ЗІП

6. «ЗИП – «О» к комплекту приборов гидропривода» ОПИС

7. «ЗИП – «О» к изделию 1Т28» ОПИС укладки пеналу для ЗІП

8. «ЗИП к визиру» ОПИС укладки футляру

9. «ЗИП к дальномеру» ОПИС укладки футляру ДСП-30 м

10. «ЗИП к изделию 9В391» ОПИС укладки пеналу для ЗІП

11. «ЗИП к изделию 9В394» ОПИС укладки пеналу для ЗІП

12. «ЗИП к изделию 9В396» ОПИС укладки пеналу для ЗІП

13. «ЗИП к изделию 9В739» ОПИС укладки пеналу для ЗІП

14. «ЗИП к изделию 1В57–15» ВІДОМ. ЗІП

15. «ЗИП к регулятору напряжения РН-10» ОПИС укладки пакета для ЗІП

16. «К-т инструмента и принадлежностей для работ с 9М79» ПАСПОРТ

17. «Квадрант оптический КО-60 м» ПАСПОРТ

18. «Прибор комбинированный Ц4340» ПАСПОРТ

19. «Мегаомметр М4100/1» ПАСПОРТ

20. «Вольтметр аккумуляторный М2033» ПАСПОРТ

21. «Система 9Ш129» ФО

22. «Система топопривязки 1Т28» ФО

23. «Гирокурсоуказатель ГАК » відом.ЗІП

24. «Курсопрокладчик КП-4 » відом.ЗІП

25. «Визир 1Г25» ПАСПОРТ

26. «Дальномер ДСП-30» ФО

27. «Радиостанция Р-123М» ПАСПОРТ

28. «Устройство переговорное Р-124» ПАСПОРТ

29. «ОВУ ОВ-65 и ОВ-95» ІЕ і ПАСПОРТ

30. «Прибор ПНВ-57Е» ФО

31. «Прибор ПНВ-57Е» ФО

32. «Ведомость комплектации колёсного шасси 5921»

33. ПАСПОРТ автомобіля

34. ПАСПОРТ дизеля 5Д20К-300

35. Ведомость ЕД:

36. «Генератор ВГ-7500н» ПАСПОРТ

37. «Дизель 5Д20К-300» відом. ЗІП

38. «Индивид. к-т для с/обработки а/т техники» ТО, ІЕ, ІТО, ПАСПОРТ

39. «Огнетушители хладоновые. ручные. ОХ-3» ПАСПОРТ

40. «Огнетушители углекисл.-бромэтиловые ручные ОУБ-3» Паспорт

41. Комплектовочная ведомость ЗІП ОВ-65

42. «ОВУ ОВ-65 и ОВ-95» ІЕ і ПАСПОРТ

43. «Генератор ВГ-7500н» ПАСПОРТ

44. «Комплект оборудования АЭ1442» ПАСПОРТ

45. «Жгут АЭ1487» ПАСПОРТ

46. «Жгут АЭ1594» ПАСПОРТ

47. «ФВУА-100н-24» ФО

2.2 Методика прийому комплектів поставки СПУ 9П129

Перелік комплектів поставки вказаний в розділах «Комплект поставки» кожного формуляру або паспорту. Комплект поставки виробу в цілому, складової системи, блоку або приладу – перелік елементів, які входять до їх складу.

Для перевірки комплектів поставки з всього переліку облікових документів відбираються тільки формуляри і паспорти. Перевірку доцільно проводити послідовно, починаючи з основного формуляра на СПУ, при цьому, крім наявності складових елементів, перевіряються відповідність їх заводських номерів тим, що записані у розділі «Комплект поставки» формуляру або паспорту. На протязі експлуатації виробу можуть бути здійснені заміни окремих номерних складових частин. В цьому випадку, якщо заводський номер складової частини не відповідає тому, що вказаний в формулярі або паспорті, в розділі «Сведения о замене составных частей», а як що такий розділ не передбачений, в розділі «Особые отметки» повинний бути зроблений засвідчений запис про це. Номер складової частини, яка була знята, в розділі «комплект поставки» закреслюється так, щоб його можливо було прочитати, а зверху або збоку записується номер встановленої складової частини та робиться посилка «См. стр. ___» на відповідний розділ формуляру або паспорту. В разі відсутності будь якого елементу зі складу комплекту поставки, він повинен бути облікований у картці некомплекту, а в графі «Примітки» картці записані назва, номер і дата виправдального документу. Такими документами можуть бути:

-  акт технічного стану зразка, який був складений під час попередніх передачі і прийому;

-  акт утилізації або разбірки;

-  акт списання втрачених матеріальних засобів;

-  акт прийому.

Всі виправдальні документи повинні бути надані особі, яка приймає зразок озброєння, для ознайомлення і визначення їх юридичної правомірності і правильності складання. Картки некомплекту, якщо вони робочі, складаються по окремим комплектам поставки без підведення підсумків, а якщо вони складаються як додаток до акту технічного стану на передачу зразка, – можуть бути зведені у загальну з підведенням підсумків по кожному комплекту поставки. В таку зведену картку записуються тільки ті відсутні елементи, що обліковані в розділах «Комплект поставки» формулярів або паспортів. Для зручності прийому виробу доцільно скласти перелік комплектів поставки.

Таблиця 2.2.1 Перелік комплектів поставки СПУ 9П129, елементи яких обліковані в формулярах і паспортах

№з/п Найменування комплекту поставки Найменування облікового документу
1 СПУ 9П129 Формуляр СПУ 9П129
2 Система прицілювання 9Ш129 Формуляр СПр
3 Система топопривязки 1Т28–1 Формуляр СТП
4 Визир орієнтування 1Г25 Формуляр ВО
5 Далекомір саперний ДСП-30 Формуляр ДСП
6 Радіостанція Р-123М Паспорт радіостанції
7 Переговорний пристрій Р-124 Паспорт переговорного пристрою
8 Дизельний двигун 5Д20К-300 Паспорт двигуна
9 Індивідуальний дегазаційний комплект Паспорт ІДК
10 Вогнегасник ОБХ-3 Паспорт вогнегаснику
11 Вогнегасник ОУБ-3 Паспорт вогнегаснику
12 Фільтро-вентиляційна установка ФВУ-100Н-24 Формуляр ФВУ
13 Гірокомпас 1Г17–1 Формуляр гірокомпасу
14 Спеціальна заглушка АЕ 1442 Паспорт спец заглушки
15 Жгут АЕ 1487 Паспорт жгуту
16 Жгут АЕ 1594 Паспорт жгуту
17 Комбінований прилад Ц4340 Паспорт приладу
18 Мегаомметр М41100/1 Паспорт приладу
19 Вольтметр акумуляторний М2033 Паспорт приладу
20

Прилад нічного бачення

ПНВ-57Е

Формуляр ПНБ
21

Прилад нічного бачення

ПНВ-57Е

Формуляр ПНБ
22 Квадрант оптичний КО-60Н Паспорт квадранту
23 Шасі 5921 Паспорт шасі

Укомплектованість кожного комплекту поставки визначається в відсотках, після чого визначається загальна комплектність виробу як середнє арифметичне значення відсоткової укомплектованості всіх комплектів поставки. Відомості про загальну укомплектованість виробу повинні бути відображені в розділі «Комплектність» акту технічного стану окремою строчкою.

В разі відсутності окремих деталей збірочних одиниць та інших елементів, які входять до складу елементів конструкції або складових частин з комплектів поставки, але окремо ні в яких документах, крім технічних описів, не обліковані, вони повинні бути, також, занесені до карток некомплекту комплектів поставки з позначкою про те, до якої збірки або блоку вони відносяться.

2.3 Методика прийому одиночних комплектів ЗІП СПУ 9П129.

Перелік одиночних комплектів ЗІП вказаний в різних облікових документах:

-  відомостях ЗІП;

-  в описах;

-  в пакувальних аркушах;

-  в розділах «комплект поставки» формулярів і паспортів.

Основою для пошуку облікових документів є загальна відомість ЗІП СПУ, в якій обліковані як окремі елементи, так і основна частина комплектів ЗІП з посиланням на обліковий документ кожного з них. Перевірку наявності елементів ЗІП необхідно проводити в послідовності, що вказана у загальній відомості ЗІП. Інша частина комплектів ЗІП облікована у окремих відомостях, формулярах і паспортах складових систем і приладів.

Для зручності прийому рекомендується скласти перелік одиночних комплектів ЗІП.

Структура обліку одиночних комплектів ЗІП до СПУ 9П129

1. ЗІП – «О» до СПУ 9П129»:

2. ЗІП до дизелю Д-144

3. ЗІП до Р-123

4. ЗІП до пульту 9В336тс

5. ЗІП до гідроприводу

6. ЗІП до СТП 1Т28

7. ЗІП до візиру 1Г25

8. ЗІП до далекоміру ДСП-30 м

9. ЗІП до ПО 9В391

10. ЗІП до ВПП 9В394

11. ЗІП до НДПУ 9В396

12. ЗІП до ЕБР 9В739

13. ЗІП до НЦОМ 1В57–15

14. ЗІП до регулятору напруги РН-10

15. Інструмент і приладдя для робіт з 9М79

16. ЗІП до квадранту оптичного КО-60 м

17. ЗІП до приладу комбінованого Ц4340

18. ЗІП до гірокурсовказівника ГАК

19. ЗІП до курсопрокладувача КП-4

20. ЗІП до ПНВ-57Е»

21. ЗІП до ПНВ-57Е»

22. ЗІП до колісного шасі 5921

23. ЗІП до генератора ВГ-7500н

24. ЗІП до дизелю 5Д20К-300

25. ЗІП до індивідуального к-ту для спец. обробки

26. ЗІП до насосу НШ-39

27. ЗІП до ФВУА-100н-24

28. ЗІП до підігрівача

29. ЗІП до ОВ-65

30. ЗІП до генератора ВГ-7500н

31. ЗІП до СПр 9Ш129

32. ЗІП до ГК 1Г17–1

33. ЗІП до ОВ-65

34. ЗІП до спец. тестеру АЕ1814

35. ЗІП до щитка управління АЕ1820

Всього на СПУ обліковано 35 окремих комплектів.

Перевірку наявності елементів в одиночних комплектах ЗІП доцільно проводити на місці зберігання СПУ, але для зручності пошуку елементів, обліку некомплекту і роботи з обліковими документами повинні бути поставлені 2–3 стола. Елементи кожного комплекту послідовно викладаються на столах, перевіряється їх наявність за переліком облікового документу та стан збережуванності. Елементи, які відсутні, облікуються в робочому зошиті, а потім проводиться звірка з робочою карткою некомплекту, що заведена на цей комплект. Як вище вже було вказано, робоча картка некомплекту заводиться на кожний обліковий документ кожного комплекту ЗІП, в якому є відсутні елементи. При підготовці виробу до передачі повинні бути оформлені зведені катки некомплекту ЗІП, але з розподіленням по службах постачання:

1)  В зведеній картці некомплекту, яка реєструється службою РАО, облікується некомплект в таких одиночних комплектах ЗІП:

-  загальний ЗІП СПУ;

-  ЗІП дізелюД-144;

-  ЗІП пульту 9В336ТС;

-  ЗІП гідроприводу;

-  ЗІП СТП 1Т28–1;

-  ЗІП візиру 1Г25;

-  ЗІП далекоміру ДСП-30М;

-  ЗІП ПО 9В391;

-  ЗІП ВПП 9В394;

-  ЗІП НДПУ 9В396;

-  ЗІП ЕБР 9В736;

-  ЗІП НЦОМ 1В57–15;

-  ЗІП регулятору напруги РН-10;

-  Інструмент і приладдя для робіт з виробом 9М79;

-  ЗІП квадранту КО-60М;

-  ЗІП приладу Ц4340;

-  ЗІП гірокурсовказівнику 1Г13М;

-  ЗІП курсопрокладувача 1В44;

-  ЗІП генератору ВГ-7500Н;

-  ЗІП генератору ВГ-7500Н;

-  ЗІП СПр 9Ш129;

-  ЗІП ГК 1Г17–1;

-  ЗІП ОВУ ОВ-65;

-  ЗІП спец. тестеру АЕ 1814;

-  ЗІП щитка управління АЕ1820.

2)  В зведеній картці некомплекту, яка реєструється автомобільною службою, облікується некомплект в таких одиночних комплектах ЗІП:

-  ЗІП ПНВ-57Е;

-  ЗІП ПНВ-57Е;

-  ЗІП шасі 5921;

-  ЗІП дізелю 5Д20К-300;

-  ЗІП ОВУ ОВ-65;

-  ЗІП насосу НШ-39;

-  ЗІП підігрівника двигуна 5Д20К-300.

3)  В зведеній картці некомплекту, яка реєструється службою РХБЗ, облікується некомплект в таких одиночних комплектах ЗІП:

-  ЗІП ІДК для спеціальної обробки;

-  ЗІП ФВУ-100Н-24.

4)  В картці некомплекту, яка реєструється начальником зв’язку, облікується некомплект в таких одиночних комплектах:

-  ЗІП радіостанції Р-123;

-  ЗІП переговорного устрою Р-124.

Розподіл карток некомплекту, про що вже говорилося вище, по службах постачання пов’язано з тим, що забезпечення ЗІП, організація ТО і ремонтів складових частин зразків озброєння, які за номенклатурою належать до відповідних служб, покладені на начальників цих служб. Система забезпечення встановлена відповідними керівними документами по кожній службі.

Для начальника автомобільної служби, наприклад, таким керівним документом є наказ МО України №29 від 19.02.1994 р. «О снабжении автомобильным имуществом», де в статті 44 визначено, що «забезпечення військових частин автомобільним майном для об’єктів озброєння і техніки, в конструкції яких є автомобільні і тракторні агрегати, вузли, деталі, електроустановки, акумуляторні батареї, гумотехнічні вироби, автошини здійснюється відповідною автомобільною службою військової частини, з’єднання, об’єднання, де об’єкти, що вказані вище, знаходяться.

В графі «примітка» картці некомплекту напроти назви кожного занесеного туди відсутнього елементу ЗІП повинна бути зроблена посилка на відповідний виправдальний документ, який підтверджує законність відсутності елементу ЗІП. Такими документами, як і для некомплекту елементів комплектів поставки, є:

-  акт технічного стану зразка з додатками, складений попереднім здатчиком;

-  акт утилізації;

-  акт списання втрачених матеріальних засобів;

-  акт прийому, складений при прийомі виробу від іншої військової частини.

Укомплектованість кожного комплекту ЗІП визначається в відсотках, після чого визначається загальна укомплектованість виробу запасними частинами, інструментом і приладдям як середнє арифметичне значення відсоткової укомплектованості всіх одиночних комплектів ЗІП. Відомості про укомплектованість ЗІП повинні бути відображені в розділі «комплектність» акту технічного стану окремою строчкою.

Рекомендується стан укомплектованості виробу ЗІП розподіляти в акті на дві групи: – укомплектованість спеціальної частини;

– укомплектованість шасі.

До ЗІП спеціальної частини відносяться всі комплекти, які є номенклатурою служби РАО.

До ЗІП шасі, з урахуванням того, що засобами зв’язку і засобами РХБЗ комплектується шасі при його виготовленні на підприємствах, відносяться всі комплекти, які є номенклатурою автомобільної служби, служби РХБЗ і зв’язку.

Таким чином, в розділі «комплектність» акту технічного стану повинні бути зроблені наступні записи:

-  ЗІП спеціальної частини – ____%;

-  ЗІП шасі – ____%;

-  Комплект поставки виробу – ___%;

-  ЕТД – ___%;

Картки некомплекту №№____________ на __ аркушах додаються

Комплектність виробу, яка відображена у відсотках, є одним з основних показників його якісного стану і доводиться до старших начальників в донесеннях та при перевірках ними стану експлуатації ОіВТ, а також – є складовим критерієм оцінки зразка озброєння.

2.4 Методика прийому експлуатаційних показників СПУ 9П129

Експлуатаційні показники СПУ вказані або обліковані в основному формулярі СПУ та в формулярах її складових частин. При прийомі СПУ необхідно з’ясувати наступну інформацію:

1.  Модифікація виробу.

2.  Заводський номер виробу.

3.  Дата виготовлення виробу.

4.  Термін дії гарантійних зобов’язань підприємства-виробника або ремонтного підприємства.

5.  Вид зберігання, на якому знаходиться виріб.

6.  Відомості про рух виробу при експлуатації.

7.  Відомості про закріплення виробу за особою, яка передає виріб.

8.  Загальне напрацювання ресурсу з початку експлуатації.

9.  Напрацювання ресурсу після останнього капітального ремонту, якщо він проводився.

10.  Напрацювання ресурсу складових частин.

11.  Вид і дата останнього номерного технічного обслуговування.

12.  Дата проведення останнього щоденного ТО.

13.  Відомості про проведення останньої повірки вимірювальних приладів.

14.  Відомості про проведення останнього освідчення балонів, що працюють під тиском.

15.  Відомості про проведення щорічної перевірки вогнегасників.

16.  Відомості про заміну складових частин виробу.

17.  Відомості про встановлення категорії виробу.

18.  Відомості про проведення середнього або капітального ремонтів.

19.  Відомості, що записані до розділу «особые отметки».

20.  Правильність і своєчасність заповнення розділів формуляру, які повинні заповнюватися на протязі експлуатації.

21.  Правильність внесення виправлень в разі допущення помилок.

Характеристика інформації про експлуатацію виробу:

Виріб 9П129 зав. №П1119 виготовлений 30.11.1981 р.

Термін дії гарантійних зобов’язань виробника для всього виробу вичерпаний в 1991 році, а ремонтного підприємства – в 1992 році.

Відомості про види зберігання зразка відсутні.

Наказом МО України №014 від 17.06.1998 р. для всіх зразків ОіВТ встановлені два види зберігання:

-  короткочасне;

-  тривале.

Зразок, згідно цього наказу, повинний бути встановлений на короткочасне зберігання. Перерви у режимі короткочасного зберігання повинні бути відображені у розділі «сведения о хранении».

Виріб прибув з в/ч А1290 за нарядом ГРАУ №131/м/11/106 від 11.06.2001 р. і наказом начальника ВІ РВіА Сум ДУ №435 від 31.08.2001 р. закріплений за ст. лейтенантом Юнда В.А.

Загальне напрацювання ресурсу з початку експлуатації складає:

-  робочих циклів – 0;

-  тренувальних циклів – 794;

-  пробіг шасі – 5984 км.

Недоліки за розділ:

-  не підведений підсумок напрацювань за 2001–2003 р.р., а з липня 2004 р. напрацювання ресурсу не обліковано;

-  між аркушами 59 і 60 вклеєні додаткові аркуші, але не зареєстровані;

-  облік напрацювання ресурсу виробу після останнього КР ведеться помилково.

Аналіз помилки

Виробу був проведений КР В 1991 р. при напрацюванні

Таким чином, напрацювання після КР повинно складати:


Напрацювання ресурсу основних складових частин виробу за формулярними відомостями складає:

№ з/п Найменування складової частини Всього з початку експлуатації На момент проведення КР Після КР
1    Радіостанція Р-123 м 70 год. замінена при КР 70 год.?
2    НКПА 9В390 1375 ц 1021 ц 354 ц
3    Генератор ВГ-7500н 376 год. замінений при КР 376 год.?
4    Генератор ВГ-7500н 260 год. замінений при КР 260 год.?
5    Дизель Д-144–81 375 год. замінений при КР 375 год.?
6    Гідропривід 1227 ц 761 ц 366 ц
7    ОВУ ОВ-65г дізелю Д-144 63 год. замінений при КР 63 год.?
8    Вилка ЕР 602 ц 370 ц 232 ц

Примітка: помаранчевим коліром та «?» позначені помилкові показники напрацювання вузлів, які були замінені при проведенні КР.

Аналіз напрацювань складових частин виробу:

При проведенні капітального ремонту здійснюється відновлення справності і повне або близьке до повного відновлення ресурсу ОіВТ з заміною або відновленням будь-яких його складових частин, включаючи і базові. Якщо була проведена заміна вузлів, напрацювання яких обліковується у формулярах, облік їх напрацювань розпочинається з початкових показників. Таким чином, можна зробити висновок про те, що облік напрацювань радіостанції Р-123, двох генераторів ВГ-7500н, двигуна АЖ Д-144, ОВУ ОВ-65, які були замінені при проведенні КР, ведеться помилково, не з початкових показників, а продовжується облік тих складових вузлів, які були зняти з виробу.

Останнє ТО-1 проведено в жовтні 2001 р., а ТО-2 – в жовтні 2000 р.

Вимоги: В системі річного ТО повинні бути проведені:

-  ТО-1 – в 2003 і в 2004 роках;

-  ТО-2 – в 2002 році.

При з’ясуванні цього питання особа, яка приймає СПУ, повинна вимогти у здатчика операційну карту останнього ТО з повністю заповненою звітною частиною і впевнитися у тому, що ТО фактично проводилося, але не обліковано у формулярі або обліковано, але документальне підтвердження цього відсутнє.

Останнє щоденне ТО було проведено в вересні 2002 року.

Вимоги: ЩТО повинно проводитися після кожного періоду експлуатації виробу в робочому режимі, а якщо виріб експлуатувався в режимі зберігання, – не рідше чим 1 раз у 2 тижні.

При з’ясовуванні цього питання особа, яка приймає СПУ, повинна вимогти у здатчика плани-завдання обслузі на проведення робіт з ЩТО.

Остання повірка вимірювальних приладів, у яких клас точності 1,5 і вище, проводилася у 1997 році.

До таких приладів відносяться:

-  прилад комбінований Ц4340;

-  мегаомметр М4100/1;

-  мікроамперметр М1400Т.

Вимоги: періодичність перевірки цих приладів – 1 раз в 2 роки.

Останнє освідчення балонів, що працюють під тиском, проводилось для:

-  балонів вогнегасників ОУ-2 – у вересні 1998 року;

-  балонів повітрязапуску двигуна шасі – у березні 1995 року;

-  балонів протипожежної системи – у квітні 1995 року.

При з’ясуванні цього питання перевіряється наявність клейма на балоні, яке ставиться органом котлонагляду ударним способом.

Вимоги: Періодичність освідчення балонів, які працюють під тиском – 1 раз в 5 років.

Остання перевірка маси заряду і тиску в балонах вогнегасників ОУБ-3 проводилася 03.06.2000 р.

Вимоги: Перевірки маси заряду і тиску в балонах проводяться 1 раз в рік.

При з’ясуванні цього питання перевіряється наявність запису на шильниках балонів.

При заміні складових частин, крім обліку цього у розділі «Сведения о замене составных частей», повинні бути записані номери знов встановлених складових частин в розділі «комплект поставки».

Вимоги: При заміні складової частини, яка облікована в розділі «Комплект поставки» зав. номер знятого елементу закреслюється так, щоб його можливо було прочитати, а зверху або збоку записується номер встановленого елемента з поміткою «см. стр. 116».

Категорія зразка – ІІ.

Вимоги: Наказом ГК СВ від 1988 р. №003 «Об установлении межремонтных ресурсов на образцы РАВ» для СПУ 9П129 встановлені:

-  міжремонтний ресурс до першого КР – 4900 циклів;

-  міжремонтний термін експлуатації до першого КР – 15–17 років.

Перший КР був проведений в 1991 році.

Міжремонтні ресурси і терміни експлуатації до другого КР зменшуються на коефіцієнт 0,8.

Міжремонтний ресурс до другого КР складає 4900х0,8=3920ц

Міжремонтний термін експлуатації до другого КР складає

років Х 0,8= років.

Потреба виробу в КР визначається або ресурсом, або терміном експлуатації, тобто тим показником, якого досягне зразок озброєння, при умові набуття ним дійсної потреби в КР. Таким чином, за міжремонтним терміном експлуатації до другого КР, другий КР повинний бути призначений на період з березня 2003 р. по вересень 2004 р. з розрахунку того, що:

-  перший КР був проведений в період з 10.1990 р. по 9.02.1991 р.;

-  міжремонтний термін експлуатації до другого КР складає 12–13,6 років.

У відповідності з вимогами «Инструкции по категорированию РАВ» виріб повинний бути переведений до ІV категорії.

Після перевірки розділів основного формуляру проводиться аналогічна перевірка розділів формулярів на складові частини в наступній послідовності:

1.  Формуляр системи прицілювання 9Ш129.

2.  Формуляр системи топоприв’язки 1Т28–1.

3.  формуляри ПНВ-57Е.

4.  Формуляр ФВУА-100н-24.

Результати перевірки формулярів оформлюється на окремому аркуші, який буде додатком до акту технічного стану:

Додаток до акту т/с №158

Перелік недоліків, виявлених при вивченні експлуатаційних показників, що обліковані в формулярах СПУ та її складових частин.

1.  Відомості про зберігання СПУ в формулярі відсутні, вид зберігання не встановлений.

2.  Підсумки напрацювань ресурсів за 2001–2003 роки не підведені, а з липня 2004 року облік напрацювань відсутній.

3.  облік напрацювань радіостанції Р-123, двох генераторів ВГ-7500н, двигуна АЖ Д-144, ОВУ ОВ-65, які були замінені при проведенні КР, ведеться помилково, не з початкових показників, а продовжується облік тих складових вузлів, які були зняті з виробу.

4.  Додаткові аркуші, що вклеєні в розділи формуляру СПУ, не зареєстровані.

5.  Технічне обслуговування №1 і №2 з 2001 року не проводилося – в формулярах не обліковано, звітні документи про їх проведення відсутні.

6.  Щоденні технічні обслуговування з вересня 2002 р. не проводилися – в формулярі не обліковано, звітні документи про їх проведення відсутні.

7.  Повірки вимірювальних приладів з 1997 року не проводилися.

8.  Балони вогнегасників і балони повітряного запуску не освідчувалися з 1995 року.

9.  Перевірки маси заряду і тиску в балонах вогнегасників не проводилися з червня 2000 року.

10.  Фактична категорія зразка не відповідає документальної. СПУ потребує переведенню до ІV категорії.

2.6 Методика перевірки систем, механізмів і агрегатів СПУ 9П129 на функціонування

З метою визначення фактичного технічного стану СПУ 9П129 проводяться перевірки систем, механізмів і агрегатів на функціонування. Послідовність перевірок надана в таблиці 2.6.1.

Перевірки на функціонування плануються наступним чином:

1.  Для проведення перевірок визначається повний робочий день.

2.  Складається рапорт на отримання дозволу на проведення перевірок і подається по підпорядкованості. В рапорті вказуються:

-  мета проведення;

-  дата проведення;

-  обсяг перевірок;

-  кількість палива з розрахунком-обґрунтуванням.

Рапорт з резолюцією командира військової частини про надання дозволу на проведення перевірок СПУ на функціонування є підставою для:

-  включення СПУ до «Книги заявок на вихід машин» і отримання «шляхового листа» у начальника автослужби;

-  отримання «робочого листа роботи агрегату» у начальника служби РАО;

-  отримання розрахункової кількості дизельного палива за «шляховим листом» для списання його на роботу двигуна 5Д20К-300;

-  отримання розрахункової кількості дизельного палива за «робочим листом роботи агрегату» для списання його на роботу двигуна Д-144.

Для проведення перевірок СПУ на функціонування необхідно підготувати інструкції з експлуатації і з технічного обслуговування СПУ та її складових частин:

«Изделие 9П129». Інструкція з експлуатації, у якої визначений порядок запуску двигуна АЖ і подачі живлення до споживачів.

«Изделие 9П129». Інструкція з технічного обслуговування, в якій наданий:

Порядок перевірки на функціонування:

-  системи обігріву;

-  пульту обігріву 9В336ТС;

-  блокувальних пристроїв:

-  системи вивішування;

-  приводу огородження;

-  кріплення по-похідному;

-  підйому напрямної;

-  основи ГК;

-  кришок люків рубки;

-  кріплення ракети на напрямній.

2)  Перелік можливих несправностей та способи їх усунення.

«Аппаратура 9В390». Інструкція з технічного обслуговування, в якій наданий:

1) Порядок перевірки на функціонування:

-  систем забезпечення двигуна АЖ та елементів контролю за його роботою;

-  елементів управління пульту управління електрообладнанням;

-  систем електрозабезпечення;

-  апаратури гідроприводу механізмів СПУ;

-  системи вивішування;

-  НЦОМ в режимі «самопроверка»;

-  механізмів приводу кришок огородження;

-  механізму електророз’єму з ручним приводом;

-  системи «Ребус»;

-  блоків НКПА в режимі «ТО-1 апаратури 9В390»;

-  механізму кріплення ракети і напрямної по-похідному;

-  механізму підйому напрямної,

а також:

-  опір ізоляції кабельних мереж;

-  цилісність кабельних мереж і надійність стикування роз’ємів між блоками НКПА в режимі «контроль исходного СУ»

2) Перелік можливих несправностей НКПА і способи їх усунення.

«Система 9Ш129». Інструкція з технічного обслуговування, в якій наданий:

1) Порядок перевірки приладу управління, пульту управління і блока контролю на функціонування.

2) Порядок перевірки гірокомпасу на функціонування.

3) Перелік можливих несправностей блоків СПр і способи їх усунення.

«Система топоприв’язки 1Т28–1 ». Інструкція з експлуатації, в якій наданий:

1) Порядок перевірки на функціонування:

-  курсопрокладувача 1В44;

-  курсової системи;

-  шляхового пристрою.

2) Перелік можливих несправностей системи і способи їх усунення.

«Радіостанція Р-123М ». Інструкція з експлуатації, в якій наданий:

1) Порядок перевірки радіостанції на функціонування.

2) Перелік можливих несправностей радіостанції і способи їх усунення.

Якщо порядок перевірки на функціонування окремих складових елементів СПУ в їх експлуатаційних документах не описаний, перевірка їх справності здійснюється у відповідності з розділами «Порядок работи» або «Експлуатция изделия» експлуатаційних документів цих складових елементів.

Висновки про технічний стан окремих складових елементів, які мають системний функціональний зв’язок з іншими елементами, здійснюються за результатами роботи системи в цілому.

Таблиця 2.6.1. Послідовність перевірки обладнання СПУ на функціонування

з\п

Послідовність за діяння систем, вузлів і блоків СПУ Перелік систем, вузлів та блоків, про справність яких робиться висновок
1 2 3
1. Запуск підігрівача двигуна шасі. система обігріву двигуна шасі;
2. Запуск силової установки шасі 5921 та виїзду зі сховища.

-  електрообладнання двигуна шасі;

-  системи забезпечення двигуна шасі;

-  система управління двигуном та прилади контролю за його роботою;

-  механічні вузли двигуна;

-  система управління шасі;

-  електрообладнання шасі.

3. Запуск ОВУ ОВ-65 для обігріву рубки.

-  система забезпечення ОВУ;

-  електрообладнання ОВУ;

4. Запуск ОВУ ОВ-65 для підігріву картеру двигуна Д-144 АЖ.

-  система забезпечення ОВУ;

-  електрообладнання ОВУ;

5. Запуск двигуна Д-144 агрегату живлення і подача живлення на споживачі.

-  електрообладнання двигуна Д-144;

-  система забезпечення двигуна Д-144;

-  система управління двигуном Д-144 та прилади контролю за його роботою;

-  механічні вузли двигуна Д-144;

-  генератор ВГ-7500Н з регулятором напруги;

6.

-  Випуск домкратів в режимі «групповой випуск» і вивішування на них СПУ;

-  Відчинення кришок огородження за допомогою гідроприводу;

-  Розкріплення напрямної;

-  Підйом напрямної;

-  Приведення обладнання до вихідного положення в режимі «свертывание»;

-  гідравлічна частина розподільчої і регулюючої апаратури гідроприводу;

-  система живлення гідроприводу;

-  блок реле гідроприводу в релейному блоці;

-  електромагніти золотникових коробок РРА;

-  перемикачі блокувальних пристроїв;

-  система управління електрообладнанням і контролю за його роботою;

7. Проведення перевірок НКПА в режимі «ТО-1 апаратури 9В 390»

-  ПСК 9В 393;

-  НПС 9В 726;

-  ЕБР 9В 739;

-  ПО 9В 391;

-  ПНА 9В 395;

-  НА ИГП 9В 399;

-  ВПП 9В 394 з кабелем;

-  НЦОМ 1В57–15 з БЖ1Е18;

-  кабельна мережа НКПА;

-  гідропривід в різних режимах;

-  електрообладнання спеціальної частини і двигуна АЖ;

-  механічне обладнання с/частини;

8. Проведення перевірок блоків СПр на функціонування.

-  блок контролю СПр;

-  пульт управління СПр;

-  виконавчі двигуни автокалімаційного каналу, системи горизонтування і аретування ПрУ, а також підсвітлення;

-  кабельна мережа;

9. Проведення перевірок гірокомпасу на функціонування.

-  гіроблок;

-  блок живлення гірокомпасу;

-  пульт управління гірокомпасом;

-  блок розподілу сигналів;

-  кабельна мережа;

-  механізми кріплення ножок основи ГК по-похідному;

-  механізми розв’язки ножок ГК від корпусу СПУ;

-  механізми заклинювання ножок основи ГК;

-  приводи ножок основи ГК;

10. Проведення перевірок системи обігріву СБЧ на функціонування.

-  пульт заміру температури 9В 336 ТС;

-  елементи управління системою обігріву панелі обігріву пульту управління електрообладнанням;

-  термодатчики термоконтейнеру;

-  нагрівальні елементи термоконтейнеру;

-  кабельна мережа;

-  комутаційні елементи системи обігріву у релейному блоці.

Основними перевірками, за результатами яких можливо зробити висновки про технічний стан основних функціональних систем, є:

1.  перевірка обладнання СПУ в режимі «ТО-1 апаратури 9В 390»;

2.  перевірка блоків СПр на функціонування.

Перевірка обладнання СПУ в режимі «ТО-1 апаратури 9В 390» виконується в наступній послідовності:

-  Запуск силової установки шасі 5921 та виїзд СПУ зі сховища.

-  Підготовка двигуна АЖ до запуску, його запуск і подача живлення на споживачі.

-  Перевірка роботи гідроприводу в режимі «груповий випуск домкратів і вивішування СПУ».

-  Подача живлення на НКПА і перевірка кіл живлення транспарантів відмов, які можуть бути виявлені при проведенні автоматичного режиму «контроль вихідного стану СУ».

-  Увімкнення НЦОМ 1В57–15, проведення тесту «самоконтроль» і перевірка відповідності напруг на виході БЖ 1Е18 номінальним.

-  Зняття живлення з НКПА.

-  Перевірка роботи гідроприводу в режимі «відчинення кришок огородження».

-  Вимкнення живлення споживачів і зупинка двигуна АЖ.

-  Підготовка ЕБР 9В739 до установки, його установка на напрямну і підключення до блоків НКПА.

-  Підготовка спец тестера А1814 до роботи і підключення його до ПО 9В391.

-  Підготовка ВПП 9В394 до роботи і установка його в рубку.

-  Запуск двигуна АЖ і подача живлення на споживачі.

-  Перевірка роботи гідроприводу в режимі «зачинення кришок огородження».

-  Задавання на НДПУ 9В396 режиму роботи.

-  Подача живлення на НКПА і проведення автоматичного режиму «контроль вихідного стану СУ».

-  Перевірка справності кіл вводу коду системи «ребус».

-  Проведення автоматичного режиму «контроль».

-  Перевірка кіл задіяння НКПА в режимі «пуск» з ПО 9В391.

-  Зняття живлення з НКПА.

-  Перевірка роботи гідроприводу в режимі ручного управління при:

o  – опусканні напрямної;

o  – закріпленні напрямної;

o  – зачиненні кришок огородження.

-  Подача живлення на НКПА і перевірка кіл задіяння її в режимі «пуск» з ВПП 9В394.

-  Перевірка мереж задіяння БРГ НА КГП 9В399 при імітації гальмування гідромоторів ГБ і ГІ ГСП.

-  Зняття живлення з НКПА.

-  Перевірка роботи гідроприводу системи вивішування в режимі «згортання».

-  Відкривання кришок огородження гідроприводом.

-  Вимкнення живлення споживачів і зупинка двигуна АЖ.

-  Згортання ЕБР, ВПП, спец тестеру і установка їх на штатні місця.

Перевірки проводяться згідно з операційною картою проведення перевірок обладнання СПУ в режимі «ТО-1 апаратури 9В390», яка розроблена у відповідності з Інструкцією з технічного обслуговування НКПА 9В390.

Перевірка блоків СПр на функціонування проводиться згідно з таблицею перевірки ПрУ і ПУ системи прицілювання на функціонування, яка розроблена у відповідності з Інструкцією з технічного обслуговування СПр 9Ш129 і надана у додатку 7.

В розділі дана класифікація і характеристика експлуатаційно-технічних документів з комплекту СПУ 9П129, запропонована методика їх прийому та порядок обліку відсутніх документів, методика прийому комплектів поставки СПУ 9П129 та обліку відсутніх в них елементів, методика прийому одиночних комплектів ЗІП СПУ 9П129 та обліку відсутніх в них елементів, методика прийому експлуатаційних показників СПУ 9П129 за розділами основного формуляра та експлуатаційних показників окремих складових систем за їх формулярами, проведений аналіз інформації про експлуатацію виробу та складений перелік виявлених недоліків, як додаток до акту технічного стану, а також – запропонована методика підготовки до проведення перевірок систем, механізмів і агрегатів СПУ 9П129 на функціонування та визначений перелік інструкцій з технічного обслуговування і експлуатації складових частин СПУ, на підставі яких проводяться перевірки та послідовність їх проведення.


3. Методика підготовки СПУ 9П129 до передачі

3.1 Методика підготовки СПУ 9П129 до передачі

Можливі варіанти підготовки зразка озброєння до передачі:

1.  Підготовка зразка РАО, який є позаштатним, до передачі до іншої військової частини або до бази озброєння ОК.

2.  Підготовка відповідальною особою, яка здає посаду, зразка озброєння до передачі іншій особі, яка приймає посаду.

3.  Підготовка зразка озброєння, до передачі до іншого підрозділу в межах військової частини.

Підготовка зразка озброєння до передачі розпочинається:

·  на підставі наказу командира військової частини «Про підготовку озброєння і техніки до передачі» в разі передачі його до іншої військової частини або до бази озброєння ОК за нарядом служби РАО ОК або ГРАУ;

·  на підставі наказу командира військової частини «Про прийом і здачу посади начальника обслуги » в разі передачі зразка озброєння відповідальною особою, яка здає посаду, іншій особі, яка приймає посаду;

·  на підставі наказу командира військової частини «Про передачу озброєння і техніки до іншого підрозділу» в разі передачі його до іншого підрозділу в межах військової частини.

Підготовка зразка озброєння до передачі за всіма випадками здійснюється у наступній послідовності:

·  перевіряється наявність експлуатаційно-технічних документів, повнота і правильність їх оформлення;

·  перевіряються комплекти поставок зразка, його складових систем, а також – відповідність заводських номерів складових частин тим, що вказані у формулярах і паспортах;

·  перевіряються комплекти ЗІП спеціальної частини і шасі;

·  перевіряється технічний стан спеціальної частини і засобу рухомості, встановлюється їх фактична категорія та фактична категорія зразка в цілому;

·  перевіряється наявність і цілісність елементів конструкції виробу;

·  результати всіх перевірок оформлюються актом технічного стану та додатками до нього.

Підготовка зразка озброєння буде вважатися повною, якщо виконані наступні заходи:

1.  Експлуатаційно-технічні документи перевірені – некомплект облікований в картках некомплекту.

2.  Дублікати облікових документів виготовлені і підготовлені до реєстрації.

3.  Правильність заповнення формулярів і паспортів перевірено – поправки, доповнення і зміни внесені.

4.  Комплектність поставки та зав. № елементів перевірено – зміни внесені, некомплект облікований в картках некомплекту.

5.  Робочий бланк акту технічного стану підготовлений – реквізити та експлуатаційні показники занесені.

6.  Комплекти ЗІП спеціальної частини перевірені – некомплект облікований в картках некомплекту.

7.  Комплекти ЗІП засобу рухомості перевірені – некомплект облікований в картках некомплекту.

8.  Виправдальні документи на некомплект категорійних елементів оформлені.

9.  Виправдальні документи на некомплект некатегорійних елементів оформлені.

10.Відомості про наявність виправдальних документів внесені до карток некомплекту.

11.Картки некомплекту повністю оформлені, підписані і зареєстровані.

12.Відсоткова наявність елементів в кожному комплекті встановлена.

13.Технічний стан спеціальної частини перевірений – висновок зроблений, фактична категорія встановлена.

14.Технічний стан засобу рухомості перевірений – висновок зроблений, фактична категорія встановлена.

15.Наявність і цілісність елементів конструкції перевірено – некомплект облікований в картках некомплекту.

16.Виправдальні документи на елементи конструкції, які відсутні або пошкоджені, оформлені.

17.Робочий бланк акту технічного стану повністю заповнений.

18.Операція передачі зразка оформлена актом технічного стану.

19.Акт технічного стану, якщо за нормативними показниками та за фактичним технічним станом зразок озброєння відповідає ІІІ, IV або V категоріям, підготовлений для оформлення операції зниження категорії зразка.

20.Проведено щоденне технічне обслуговування виробу.

21.Підготовлені звітні документи останнього номерного технічного обслуговування виробу, які підтверджують факт виконання або невиконання технологічних операцій, передбачених Інструкцією з ТО.

В розділі розглянуті можливі варіанти підготовки зразка озброєння до передачі та підстави для цього, наданий перелік заходів, які повинна виконати особа, що готує зразок озброєння до передачі. Результатом виконання всіх заходів, що вказані, є акт технічного стану з додатками.

Порядок оформлення акту технічного стану і додатків до нього розглянутий в першому розділі роботи.


Висновки

Методичні рекомендації розроблені для практичного використання при прийомі СПУ 9П129 та при підготовці її до передачі за всіма можливими варіантами:

1. При прийомі СПУ:

·  з іншої військової частини з метою доведення кількості і номенклатури озброєння до штатної потреби.

·  з бази озброєння ОК з метою доведення кількості і номенклатури озброєння до штатної потреби.

·  особою, яка приймає посаду начальника обслуги, у особи, яка здає посаду.

·  від іншої стартової батареї в межах ракетної бригади.

2. При підготовці СПУ до передачі:

·  до іншої військової частини або до бази озброєння ОК.

·  від начальника обслуги, який здає посаду, іншій особі, яка приймає посаду начальника обслуги.

·  до іншого підрозділу в межах ракетної бригади.

В результаті створення методичних рекомендацій:

1.  Визначена актуальність проблеми.

2.  Розглянуті варіанти прийому і передачі зразків РАО.

3.  Розглянутий перелік керівних документів, в яких викладені вказівки з окремих питань стосовно прийому зразків озброєння та підготовки їх до передачі, проведений їх аналіз і виявлені протиріччя між вимогами цих керівних документів щодо якісного стану зразків РАО, які підлягають прийому і передачі, та їх фактичним технічним станом і відповідною комплектністю.

4.  Розглянутий перелік і дана загальна характеристика форм документів, які застосовуються для оформлення операцій з підготовки СПУ до передачі та її прийому, а також визначений порядок оформлення ними облікових операцій.

5.  Дана класифікація і характеристика експлуатаційно-технічних документів з комплекту СПУ 9П129, запропонована методика їх прийому та обліку відсутніх документів.

6.  Запропонована методика прийому комплектів поставки СПУ 9П129 та обліку відсутніх в них елементів.

7.  запропонована методика прийому одиночних комплектів ЗІП СПУ 9П129 та обліку відсутніх в них елементів;

8.  Запропонована методика прийому експлуатаційних показників СПУ 9П129 за розділами основного формуляра та експлуатаційних показників окремих складових систем за їх формулярами, проведений аналіз інформації про експлуатацію виробу та складений перелік виявлених недоліків, як додаток до акту технічного стану.

9.  Запропонована методика підготовки до проведення перевірок систем, механізмів і агрегатів СПУ 9П129 на функціонування.

10.Визначений перелік інструкцій з технічного обслуговування і експлуатації складових частин СПУ, на підставі яких проводяться перевірки та послідовність їх проведення.

11.Запропонована методика підготовки СПУ 9П129 до передачі.

12.Розроблені алгоритми і операційні карти для проведення перевірок систем на функціонування.

13.Складений варіант акту технічного стану, яким оформлюється операція прийому і передачі СПУ 9П129.

Таким чином, за допомогою методичних рекомендацій, що запропоновані, може бути здійснений прийом некомплектного і можливо несправного зразка озброєння з оформленням всіх прийомних документів, які будуть підтверджувати фактичний технічний стан і наявну комплектність зразка озброєння.


Література

1.  Руководство по эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения. Часть 1

2.  Руководство по учету вооружения, техники, имущества и других материальных средств в ВС. Часть 1

3.  Керівництво з списання з обліку матеріальних і грошових засобів у ЗС України

4.  Положення про матеріальну відповідальність військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі

5.  Инструкция по категорированию РАВ

6.  Инструкция по организации передачи РАВ в Сухопутных войсках при перевооружении соединений и частей на новую технику

7.  Нормы ресурсов и межремонтные сроки эксплуатации РАВ до среднего и капитального ремонта

© 2011 Рефераты и курсовые работы