рефераты

Научные и курсовые работыГлавная
Исторические личности
Военная кафедра
Ботаника и сельское хозяйство
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
Ветеринария
География
Геодезия
Геология
Геополитика
Государство и право
Гражданское право и процесс
Естествознанию
Журналистика
Зарубежная литература
Зоология
Инвестиции
Информатика
История техники
Кибернетика
Коммуникация и связь
Косметология
Кредитование
Криминалистика
Криминология
Кулинария
Культурология
Логика
Логистика
Маркетинг
Наука и техника Карта сайта


Реферат: Котки. Проріджувачі. Грунтообробні комбіновані агрегати

Реферат: Котки. Проріджувачі. Грунтообробні комбіновані агрегати


РЕФЕРАТ

НА ТЕМУ: Котки. Проріджувачі. Грунтообробні комбіновані агрегати


1 Котки

Котки застосовують для ущільнення та вирівнювання поверхні поля, руйнування ґрунтової кірки, грудок, розпушування ґрунту. Ущільнення може бути поверхневе та підповерхневе. Його застосовують при передпосівному обробітку, під час сівби та після її проведення.

Перед сівбою вирівнюють поверхню поля, подрібнюють грудки та ущільнюють ґрунт. Цей захід сприяє підвищенню рівномірності глибини за-робки насіння, підвищує рівномірність ходу і робочу швидкість посівних агрегатів, поліпшує умови роботи збиральних машин.

Поверхневе ущільнення ґрунту при сівбі та після сівби покращує контакт насіння з ґрунтом, сприяє підтягуванню вологи з нижніх горизонтів до насіння. Крім того, після прикотковування зменшуються втрати вологи шляхом випаровування, оскільки інтенсивність випаровування більша, коли ґрунт розпушений.

Ущільнюючу дію котка визначають за виразом:

де Μ - маса котка; В - ширина котка; Ρ ~ питомий тиск (Н/см). Коток невеликого діаметру ущільнює в основному верхній шар ґрунту. Великий коток, навпаки, більш рівномірно ущільнює ґрунт за глибиною.

Залежно від конструкції робочих органів котки поділяють на кільчасто-шпо-рові, кільчасто-зубчасті, борончасті, котки з гладкою поверхнею та пруткові.

Кільчасто-ншорові котки ЗККІИ-6, КТП-7,8 призначені для поверхневого розпушування ґрунту з ущільненням підповерхневого шару, руйнування грудок, ґрунтової кірки та вирівнювання поверхні зораного поля.

Коток ЗККПІ-6 складається з трьох секцій (рис. 1.38, а). Кожна секція має дві дискових батареї, які закріплені на рамі в підшипниках. Диски в батареях розташовані у шаховому порядку. На кожній секції встановлено тринадцять дисків. Таке розміщення сприяє самоочищенню котків від налипання ґрунту між дисками. Над рамою секції встановлені два ящики для баласту.

Робочими органами котка є сталеві (чавунні) диски діаметром 520 мм, по ободу яких з обох боків рівномірно розміщені клиноподібні шпори. Диски вільно встановлені на осі. Тиск дисків на ґрунт у межах 27-47 Н/см регулюють зміною маси баласту в ящиках.

Ширина захвату трьох секцій котка - 6,1 м.

Котки кільчасто-зубчасті ККН-2,8, КЗК-6, КЗК-10, К-10 застосовують для вирівнювання поверхні поля, подрібнення грудок, ущільнення підповерхневого і розпушення поверхневого шарів ґрунту.

Коток ККН-2,8 (рис. 1.38, б) складається з трьох секцій. Кожна секція має раму, на якій встановлені на осі десять клинових 7 діаметром 350 мм і дев'ять зубчастих 4 кілець діаметром 366 мм. Клинові кільця вільно встановлені на валу, а зубчасті - на маточинах клинових кілець.

Клинові та зубчасті кільця є робочими органами котка. Вони ущільнюють ґрунт на глибину до 7 см та розпушують його на глибину 4 см. Тиск котка на ґрунт - 25 Н/см.

Коток можна агрегатувати з культиваторами та буряковими сівалками. Ширина захвату котка - 2,8 м.

Коток кільчасто-зубчастий КЗК-ίΟ складається з п'яти робочих секцій, що встановлені фронтально і в два ряди. Рами секцій з'єднуються між собою шарнірно.

Під час роботи котка кільчасті диски розбивають та ущільнюють підповерхневий шар ґрунту, а зубчасті диски вирівнюють і розпушують поверхневий шар ґрунту.

Коток застосовують для проведення до і післяпосівного ущільнення ґрунту при вирощуванні цукрових буряків, ріпака і зернових культур.

Коток борончастий КБН-3 використовують для прикочування ґрунту перед сівбою з одночасним розбиванням грудок і розпушенням поверхневого шару ґрунту.

Коток (рис. 1.38, в) складається з п'яти секцій. На кожній секції встановлено по два циліндричних котки, на поверхні яких розміщені по гвинтовій лінії зуби діаметром 16 мм. Секції розміщені в шаховому порядку.

Ширина захвату котка - 3,25 м.

Котки водоналивні ЗКВГ-1,4, КВГ-2,75, КВГ-3 призначені для передпосівного і посівного прикочування ґрунту.

Коток ЗКВГ-1,4 (рис. 1.38, г) складається з трьох секцій. Кожна секція має металевий порожнистий циліндр діаметром 700 мм, довжиною 1400 мм і місткістю 500 л. Циліндри під час роботи обертаються, їх наповнюють водою. Тиск котка на ґрунт у межах 23-60 Н/см регулюють кількістю води в циліндрах.

Ширина захвату котка - 4 м. Робоча швидкість - 7-12 км/год.

Водоналивні котки СКГ-2, СКГ-2-2 та СКГ-2-3 застосовують для передпосівного ущільнення, прикотковування ґрунту одночасно з сівбою і після сівби цукрових буряків та інших культур. Ширина захвату односекційного котка - 2,7, двосекційного - 5,4 і трисекційного - 8,1 м. Місткість барабанів односекційного котка - 100 л. Агрегатують котки з культиваторами та сівалками.

Пруткові котки (рис. 1.38, д і є) призначені для вирівнювання поверхні поля, подрібнення грудок та ущільнення ґрунту. їх найчастіше розміщують за робочими органами культиваторів і комбінованих ґрунтообробних агрегатів. Прутки на котках встановлюють круглі 10 і з прямокутним перерізом. Прямокутні пластини бувають з вирізами і зубчасті 13. Найбільш інтенсивно подрібнюють ґрунт котки з круглими прутками і прямокутного перерізу без вирізів.

2 Проріджувачі

Проріджувачі використовують для формування заданої густоти рослин цукрових буряків у рядках, а також для розпушення ґрунту і знищення бур'янів у зоні рядка. Розрізняють механічні та автоматичні проріджувачі.

Проріджувач сходів цукрових буряків УСМП-5,4 механічний, призначений для вздовж рядного проріджування сходів цукрових буряків, що посіяні з міжряддями 45 і 60 см.

Складається з дванадцяти проріджувальних секцій, двох опорних пневматичних коліс і бруса-рами із замком автозчіпки СА-1. Проріджувальні секції приєднуються до бруса рами за допомогою паралелограмних підвісок.

Секція складається з гряділя 5 (рис. 1.54), опорно-приводного колеса 6, конічного редуктора 7 і різальної головки 8. Головка закріплена на валу редуктора і при роботі обертається. На головці змонтовані ножі 9. Редуктор прикріплений до планок гряділя так, що площина обертання головки розміщена під кутом 40° до напрямку руху. На кожній головці можна закріпити 6-18 ножів та отримати довжину букетів 50-150 мм. Ножі можуть розміщуватись на головці по одному, по два або по три з певним інтервалом, який спрямовує потік масла в гідродвигун 7. Вал гідродвигуна повертається разом з ножами 9 і 10, які, переміщуючись впоперек рядка, вирізують смуги попереду та позаду рослини. Зворотний рух ножі виконують при наступному контакті датчика 11 з листям рослин.

Сигнал, який надходить від датчика виявлення рослин в електронний блок, подається не тільки на електромагніт гідророзподільника секції, а й на лічильник. На цифровому індикаторі лічильника рослин з'являється число, яке показує густоту рослин шт./м через кожні 10 м рядка.

При відхиленні проріджувальних секцій від осі рядка від датчиків контролю керування 15 надходить сигнал на пульт керування, висвітлюється табло і включається звуковий сигнал. Тракторист коригує напрямок руху агрегату.

До проріджувача додається комплект змінних ножів довжиною 80, 100 і 120 мм, які забезпечують довжину букетів у межах 58-106 мм при кроці проріджування 180, 150, 180, 200 і 230 мм.

Глибину ходу ножів (10-40 мм) регулюють гвинтовим механізмом опорних котків секції, положення датчика за висотою і в повздовжньому напрямку - переміщенням його в пазах кронштейна.

Робоча ширина захвату проріджувача - 2,7 м, робоча швидкість - 3,2 і 5,4 км/год, продуктивність - до 1,35 га/год.

Проріджувач автоматичний ПСА-5,4 призначений для автоматичного формування густоти сходів цукрових буряків.

Конструктивна особливість проріджувача - наявність електронного мікропроцесорного програмного пристрою для керування проріджуваль-ними секціями. Це дозволяє проводити обробіток цукрових буряків значно раніше: при наявності двох пар листочків.

ПСА-5,4 обладнують контактними і кольорочутливими датчиками або тільки контактними - ПСА-5,4-01.

Агрегатують із тракторами Т-70С, МТЗ-80/82, ПМЗ-80/82, МТЗ-100/102. Ширина захвату - 5,4 м, робоча швидкість - 3,2 і 5,4 км/год, продуктивність - 1,7 і 2,9 га/год.

3 Ґрунтообробні комбіновані агрегати

Комбіновані ґрунтообробні агрегати (машини) призначені для виконання за один прохід кількох технологічних операцій. Агрегати повинні виконувати тільки такі технологічні операції, які суміщуються в часі без порушення агротехнічних показників і строків виконання.

Використання комбінованих агрегатів значно зменшує ущільнення і розпилювання ґрунту ходовими системами агрегатів, скорочує строки виконання робіт, підвищує продуктивність праці та знижує витрати.

Розрізняють три основні типи комбінованих агрегатів: із кількох послідовно з'єднаних простих машин, кожна з яких виконує окрему операцію; машина з послідовно встановленими простими робочими органами для виконання кількох операцій; машина зі спеціальними комбінованими робочими органами для послідовного виконання технологічного процесу.

За послідовністю технологічних операцій, що виконуються при обробітку ґрунту, комбіновані машини поділяють на чотири основні групи:

- машини для суміщення основного та допоміжного (передпосівного) обробітку ґрунту;

-    машини для суміщення операцій при передпосівному обробітку ґрунту;

-    машини для суміщення основного або передпосівного обробітку ґрунту з одночасним внесенням добрив;

-    машини для суміщення передпосівного обробітку ґрунту і сівби.

Комбіновані агрегати АКП-2,5 та АКП-5 використовують для пошарового основного обробітку ґрунту без обертання скиби під сівбу зернових, пожнивних та деяких просапних культур.

Агрегат АКП-5 складається з передньої начіпної частини і приєднаної до неї причіпної задньої. На рамі передньої секції розміщені чотири дискові робочі секції (рис. 1.56), шість плоскорізальних лап 2, два опорних пневматичних колеса 4 і 7, начіпний пристрій 9, два гідроциліндри і маслопроводи.

Рама складається з основної центральної і двох шарнірно приєднаних бокових.

Кожна дискова секція має сім дисків діаметром 450 мм. Диски розміщені з кроком 185 мм.

Задня секція складається з трисекційної рами 10, восьми робочих секцій із двох рядів кільчасто-шпорових котків діаметром 520 мм, двох опорних пневматичних коліс 12, причіпного пристрою. До знижувачів рами і передньої частини причіпного пристрою приєднаний вирівнювач. Гідросистема агрегату забезпечує переведення бокових секцій у транспортне положення. Дискові батареї можуть бути зі сферичними або голчастими дисками.

Під час руху агрегату дискові батареї 3 і 5 розпушують ґрунт на глибину до 8 см, а плоскорізальні лапи 2 підрізують і розпушують його до 14 см, вирівнювач 1 вирівнює поверхню поля, а котки кільчасто-шпорові подрібнюють грудки й ущільнюють ґрунт.

Робоча ширина захвату агрегату -5 м. Робоча швидкість - 7-10 км/год. Продуктивність - до 3,5-5,0 га/год. Агрегатують з тракторами класу 5.

Агрегати ґрунтообробні АГ-4, АПГ-4,5, Агро-КОГ-4,5 призначені для

безполицевого основного пошарового обробітку ґрунту з одночасним інтенсивним перемішуванням його з рослинними рештками і добривами під сівбу зернових культур і повторних посівів.

Агрегат АГ-4 напівначіпний складається з основної рами 5 (рис. 1.57, а), двох передніх опорних металевих 1 і 4 та двох задніх 7 пневматичних коліс, п'яти плоскорізальних лап 2, батарей кільчасто-шпорових котків, двох секцій ротаційних борін 11 з ножеподібними зубами, причіпного пристрою 3, гвинтового механізму 6, гідроциліндра 9 і маслопроводів 8.

Опорні металеві колеса мають гвинтові механізми для регулювання глибини ходу робочих органів. Гідроциліндр забезпечує переведення агрегату з робочого положення у транспортне.

Плоскорізальні лапи підрізують шар ґрунту на глибину до 16 см, ротаційні борони зубами інтенсивно розпушують, подрібнюють і перемішують ґрунт, рослинні рештки, а кільчасто-шпорові котки ущільнюють підпо-верхневий шар, подрібнюють грудки. За один прохід агрегат виконує три операції. Ширина захвату -4 м. Робоча швидкість - 5-9 км/год. Продуктивність - 2,0-3,6 га/год. Агрегатують з тракторами класу 3.

Культиватор комбінований ККП-3,7 напівпричіпний, призначений для основного обробітку ґрунту після збирання зернових, високостеблових просапних культур і передпосівного обробітку ґрунту з питомим опором до 0,09 МГІа.

Агрегатують його з тракторами Т-150, Т-150К, ХТЗ-161, ХТЗ-17021.

Культиватор складається з трьох дискових секцій 15 (рис. 1.57, б), рами 16, двох рядів стрілчастих плоскорізальних лап 13, трьох секцій пруткових котків 12 з підвісними рамками, опорних пневматичних коліс 14, причіпного пристрою 17, гідроциліндра 18 і маслопроводів.

Культиватор дисковими секціями розпушує верхній шар ґрунту, стрілчастими лапами підрізує кореневища бур'янів, розпушує нижній шар і котками подрібнює грудки та прикочує поверхню поля.

Підпружинені стояки стрілчастих лап забезпечують їх коливання у ґрунті, що підвищує ступінь розпушення і самоочищення від рослинних решток та бур'янів.

Глибина обробітку - до 16 см. Ширина захвату - 3,7 м. Робоча швидкість - 6-10 км/год. Продуктивність - 2,3-3,7 га/год.

Агрегати чизельні АЧП-2,5 і АЧП-4,5 призначені для глибокого розпушення ґрунту, руйнування плужної підошви, поглиблення орного шару.

Робочими органами агрегатів є розпушувальні долотоподібні або стрілчасті лапи на жорстких стояках і ротаційні борони. Ширина захвату долотоподібних лап - 70 мм, а стрілчастих - 270 мм. Лапи розміщують на рамі в поперечному напрямку з кроком 40 або 50 см.

Ширина захвату агрегатів АЧП-2,5 і АЧП-4,5 відповідно 2,5 і 4,5, агрегатують їх з тракторами класу 3 і 5. Робоча швидкість - до 8 км/год.

Агрегати комбіновані АКІИ-3,6 і АКШ-5,6 призначені для безполице-вого основного, післязбирального, пошарового, передпосівного обробітку ґрунту з якісним розпушенням та інтенсивним подрібненням грудок, за-робки органічних та мінеральних добрив при застосуванні традиційної системи землеробства і використанні ґрунтозахисних технологій.

Агрегат АКШ-3,6 начіпний, складається з рами 3 (рис. 1.58), двох передніх металевих опорних коліс 4 з гвинтовими механізмами 5, начіпного пристрою 6, двох рядів плоскорізальних лап (ножів), двох секцій дискових батарей, гнучкої ротаційної борони 10. В передній частині плоско-різальної лапи закріплений горизонтальний ніж з направленим твердим сплавом вздовж леза для подовження строку роботи. Дискова секція має дві послідовно розміщені батареї. Диски кожної батареї плоскі з вирізами і встановлені під невеликим кутом атаки. Під час руху вони коливаються в поперечному напрямку. Ротаційна борона має загострені пруткові зуби і закріплена на двох кронштейнах 12. Підіймальним пристроєм 8 і кронштейнами 12 вона утримується на заданій висоті від поверхні поля.

Під час роботи агрегату плоскорізальні лапи ножами підрізують і частково піднімають шар ґрунту, диски секцій подрібнюють, змішують і перемішують ґрунт, а гнучка ротаційна самоочисна борона розпушує, вирівнює його, вириває, вичісує бур'яни і викидає їх на поверхню поля, закриває вологу. Глибина обробітку - 5-20 см. Ширина захвату - 3,6 м. Робоча швидкість - 6-15 км/год. Продуктивність - 3-6 га/год. Агрегатують з тракторами Т-150, ХТЗ-17021 та ін.

Агрегат АГРО-3 напівначіпний, ротаційний, призначений для безполицевого основного і передпосівного обробітку стерньових агрофонів після збирання зернових, просапних та інших культур.

Агрегат (рис. 1.59) складається з двох рядів розпушувальних лап 1 і 2, передньої 3 і задньої 5 дискових робочих тандем-секцій, передніх опорних металевих і задніх 4 двох пневматичних коліс, двох поздовжніх брусів з трьома допоміжними рамами, до яких кріпляться робочі органи, і причіпного пристрою.

Кожна дискова секція має по дві батареї плоских зірчастих дисків. Диски задньої батареї зміщені вбік і входять у проміжки між дисками переднього ряду. Диски батарей мають гострі і відігнуті вбік під невеликим кутом зуби.

Під час руху агрегату в полі розпушувальні лапи підрізують, розпушують ґрунт, а робочі тандем-секції зірчастих дисків розрізують ґрунт, подрібнюють грудки, стерню, рослинні рештки та інтенсивно перемішують їх. Глибина обробітку - 5-15 см.

Агрегат дозволяє змінювати послідовність розміщення робочих органів для обробітку ґрунту після різних попередників. Дискову секцію встановлюють у передній частині рами, а розпушувальні лапи - в середній, між дисковими тандем-секціями.

Ґрунтообробні агрегати такого типу називаються мультитіллери. Серед зарубіжних конструкцій використовують агрегат фірми RAU.

Ширина захвату агрегату АГРО-3 - 3 м. Робоча швидкість - 8-9 км/год. Продуктивність - 2,4-2,7 га/год. Агрегатують з тракторами класу 5 типу Європака.

Агрегати ґрунтообробні АГ-6, АКГ-6, АП-6, АПБ-6 і КАПП-6 призначені для передпосівного обробітку ґрунту, закриття вологи, інтенсивного розпушування, подрібнення, ущільнення ґрунту, вирівнювання поверхні поля.

Агрегат АГ-6 напівначіпний, складається з основної рами 23 (рис. 1.60), двох опорних пневматичних коліс 9, двох рухомих рам, переднього 19 і заднього 14 вирівнювальних брусів, передніх розпушувальних зубів 21, тандем-котків 11 і 12, трьох рядів розпушувальних лап 16, переднього пруткового котка 18, гідроциліндрів 3, 6 і 8, маслопроводів 4 і причіпного пристрою 1.

Передній вирівнювальний брус 19, коток 18 і розпушувальні зуби 16 кріпляться до рами за допомогою підвіски 17, а тандем-котки і пружинна борона 10 приєднані до задньої підпружиненої підвіски 13.

Під час руху агрегату розпушувальні зуби 21 розпушують сліди коліс трактора, передній вирівнювальний брус 19 частково вирівнює поверхню поля, котки пруткові 18 подрібнюють грудки, частково ущільнюють ґрунт, лапи на пружинних стояках 16 розпушують ґрунт на глибину до 15 см, далі другий вирівнювальний брус 14 вирівнює поверхню поля, тандем-котки подрібнюють грудки, ущільнюють поверхневий шар, а борона пружинна 10 забезпечує оптимальну верхню структуру ґрунту.

Глибину обробітку регулюють переміщенням передньої підвіски котка і розпушувальних лап. Ступінь подрібнення грудок регулюють зусиллям пружини задньої підвіски.

Ширина захвату агрегату - 6 м. Робоча швидкість - до 10 км/год. Продуктивність - до 6 га/год. Агрегатують з тракторами класу 3.

Агрегат ґрунтообробний АП-3,7 начіпний, призначений для закриття вологи, передпосівного обробітку ґрунту.

АП-3,7 складається з рами 7 (рис. 1.61, а), підпружиненого вирівнювального бруса 1, чотирьох рядів розпушувальних лап 3 на пружних стояках, підпружинених пруткових котків 4, двох опорних пневматичних коліс 2 і начіпного пристрою 6. За один прохід агрегат виконує інтенсивне розпушування ґрунту на глибину до 12 см, вирівнювання поверхні поля за допомогою підпружиненого вирівнювального бруса 1. подрібнення грудок і прикотковування.

Робоча ширина захвату агрегату - 3,7 м. Робоча швидкість -8-10 км/год. Продуктивність - 3,0-3,7 га/год.

Ґрунтообробні агрегати РВК-3,6, РВК-5,4 і РВК-7,2 застосовують для передпосівного обробітку ґрунту на глибину до 12-15 см. Вони розпушують ґрунт, руйнують грудки, брили, вирівнюють мікрорельєф і прикотковують.

Робочими органами агрегатів є послідовно розміщені: передній ряд 8 (рис. 1.61, б) розпушувальних лап на пружних стояках, передній розріджений кільчасто-шпоровий коток 9 з дисками діаметром 520 мм, далі - другий ряд 10 розпушувальних лап на пружних стояках, за ним - металевий брус 11 для вирівнювання ґрунту і позаду - кільчасто-шпоровий коток 12.

Ширина захвату агрегатів РВК-3,6, РВК-5,4 і РВК-72 відповідно 3,6; 5,4 і 7,2 м. Робоча швидкість - 8-11 км/год.

Комбіновану машину ВИП-5,6 застосовують для передпосівного обробітку ґрунту під зернові, технічні та овочеві культури.

Машина складається із двох задніх та однієї передньої секцій. Кожна секція має голчасту ротаційну мотику, вирівнювальний брус та кільчасто-зубчастий коток (рис. 1.61, в).

Вирівнювальний брус 14 шарнірно приєднаний до рами і підпружинений. Кільчасто-зубчастий коток 15 складається із зубчастих кілець та клиноподібних дисків.

Під час руху машини голчасті диски розпушують ґрунт, подрібнюють грудки, вирівнювальний брус вирівнює поверхню поля, а коток ущільнює ґрунт. Робоча ширина захвату машини - 5,6 м. Робоча швидкість - 6- 8 км/год., продуктивність - 3,3-4,5 га/год. Машину агрегатують із тракторами класу 1,4 і 3. Ротаційна мотика складається з батарей голчастих дисків 13, які вільно обертаються на осі.


Машини для суміщення основного або передпосівного обробітку ґрунту з одночасним внесенням добрив. Внесення рідких мінеральних добрив під час оранки, культивації проводиться комбінованими агрегатами, які складені з простих машин: плуга або культиватора і підживлювача рідких мінеральних добрив та ін.

Використовуються також і спеціальні комбіновані ґрунтообробні машини, які укомплектовані висівними апаратами для твердих мінеральних добрив. Сюди слід віднести комбіновану машину МКП-4 та культиватори-глибокорозпушувачі-удобрювачі типу ГУН-4 та ін.

Машини для суміщення передпосівного обробітку ґрунту і сівби. Комбіновані агрегати, що проводять передпосівний обробіток ґрунту і сівбу, можуть складатись із окремих простих машин (культиватора і сівалки), але є і спеціальні ґрунтообробно-посівні агрегати.

Найпростішим комбінованим агрегатом є агрегат ЗКА-3,6, складений з культиватора типу КПС-4 і зернотукової сівалки.

До спеціальних комбінованих машин, які проводять культивацію і сівбу одночасно, відносяться сівалки-культиватори, лущильники-сівалки, фрезерні культиватори-сівалки та комбінований агрегат КА-3,6.

Комбінований агрегат КА-3,6 застосовують для проведення передпосівного обробітку важких ґрунтів, сівби зернових та зернобобових культур з одночасним внесенням добрив та прикотковування рядків.

Агрегат складається з начіпного фрезерного культиватора КФГ-3,6 (рис, 1.62), зернотукової сівалки та прикотковуючого пристрою (клинчасті котки).

При роботі агрегату ножі фрезбарабана розпушують ґрунт, робочі органи сівалки утворюють борозни і подають на дно їх насіння та добрива, а клинчасті котки ущільнюють ґрунт у рядках.

Ширина захвату агрегату - 3,6 м. Робоча швидкість - до 7-9 км/год. Продуктивність - до 2,7 га/год.


Використана література

1. Сільськогосподарські машини Д. Г. Войтюк, Г. Р. Гаврилюк 2004 р. 448 с.

© 2011 Рефераты и курсовые работы